Babygroep de Torteltuin

Ouders dragen de zorg voor en de opvoeding van hun kind(eren), hun kostbaarste bezit, tijdelijk aan ons over. Een (pasgeboren) baby is totaal afhankelijk van anderen. Wij zijn ons dan ook bewust van de (grote) verantwoordelijkheid en nemen deze taak met veel plezier, positieve energie en deskundigheid op ons.

Onze visie

Met ons vaste team van pedagogisch medewerkers bieden wij dagelijks opvang aan ongeveer 11 kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 1,5 jaar.
Om op een goede en prettige manier voor baby’s te zorgen, houden wij o.a. dagelijks via het ouderportaal van KidsKonnect dagschema’s bij.
Deze worden aan het einde van iedere werkdag met ouders/verzorgers gedeeld. Alle fruithapjes worden vers gemaakt en voeding- en slaapritmes worden in overleg met ouders/verzorgers regelmatig bijgewerkt. Het basispatroon is er, maar in het werken met jonge kinderen moet je flexibel zijn. Kinderen mogen hun eigen ritme van thuis volgens als ze zo klein zijn, wij passen ons hierop aan. Ieder kind krijgt bij ons op gepaste wijze individuele zorg en aandacht en ontwikkelt zich in eigen tempo en behoeften We stimuleren de kinderen en kijken naar wat ze nodig hebben om in hun ontwikkeling verder te komen.

 

 

 

 

 

 

Wij willen kinderen begeleiden in een klimaat van (emotionele en lichamelijke) veiligheid. De basis van al het handelen door ons is het bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind. Hierbij is een vertrouwensrelatie met ons onmisbaar. Vooral op deze jonge leeftijd is het belangrijk om aan te kondigen en te benoemen wanneer je wat gaat doen. Bijvoorbeeld; ik ga je nu verschonen, je gaat nu lekker slapen of ik trek je jas aan om naar buiten toe te gaan. De oudere kinderen bieden we een ritme aan waarin spelen, slapen, eet/drinkmomenten vast staan. Dit zorgt voor regelmaat en veiligheid.

 

 

 

 

 

 

We zorgen voor variatie in prikkels en weten de hoeveelheid prikkels te doseren. Baby’s worden regelmatig in de box, snoezelhoek of op het speelkleed gelegd. Hierbij letten we op de afwisseling in rug- en buikligging, om de spieren in hun rug en hoofd te ontwikkelen om veilig te kunnen omrollen. Baby’s liggen alleen in de swingschommel om even lekker ‘uit te buiken’ na hun fles of als rustmomentje. We vinden het belangrijk dat baby’s zich vrij kunnen bewegen en ontdekken. Aangrenzend aan onze groep hebben wij een met hout omheind speelterrein waar ook de kleinste kinderen,
op het zachte kunstgras, kunnen genieten van ‘Buitenpret’. Een verrijking op onze groep, wat er voor zorgt dat de kinderen zich ook buiten veilig en vertrouwd voelen.

Tijdens verzorgmomenten praten we met het kind en maken we oogcontact, dit is bevorderend voor de taalontwikkeling. Lichamelijk contact is spel voor een baby: knuffelen, aaien en wiegen is uitermate belangrijk. Op deze manier wordt een gevoel van veiligheid en vertrouwen ontwikkelt.

Uk & Puk
Ook op onze groep werken we met het totaalprogramma Uk & Puk. Handpop Puk is hét speelkameraadje van kinderen. Puk biedt troost en is het vriendje bij wie kinderen zich veilig voelen. Voor ons is Puk hét middel om kinderen al op jongere leeftijd al bij een activiteit te betrekken.
Door het aanbieden van verschillende individuele activiteiten en activiteiten in kleine groepjes stimuleren wij de spraak- en taalvaardigheid,
sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. De activiteiten zijn onder andere verweven met de voedings-
en verschoonmomenten in de dag.