Plusopvang BSO de Buitenbende

Ieder kind is uniek. De stevige basis die de buitenschoolse opvang biedt, zorgt ervoor dat elk kind zich thuis voelt en bijkomt van een intensieve schooldag.

De BSO de Buitenbende is een plusopvang voor kinderen met een intensieve zorgvraag en/of voor kinderen die de reguliere BSO als te intensief ervaren. We werken spelenderwijs aan de ontwikkeling van elk kind. Binnen de Buitenbende wordt opvang geboden voor kinderen met een extra zorgvraag in een kleine groep. De kinderen krijgen tijdens de opvang de juiste aanmoedigingen en steun van onze pedagogisch medewerkers.

Kinderen met de volgende zorgvragen kunnen wij opvang bieden:

  • Op het gebied van een ontwikkelingsachterstand.
  • Op het gebied van bijzonder gedrag.
  • Kinderen die specifieke medicatie toegediend krijgen.
  • Kinderen die fysiotherapie en/of logopedie nodig hebben.

Binnen BSO de Buitenbende van kinderdagverblijf Buitenpret, wordt goede opvang geboden voor kinderen en we bieden op een andere manier extra kansen door opvang aan te bieden in een kleine groep. BSO de Buitenbende stimuleert in de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. De kinderen leren hier om binnen hun eigen mogelijkheden en op hun manier contact te maken en te houden met anderen. Ze krijgen tijdens de opvang de juiste aanmoedigingen en steun van onze gespecialiseerde pedagogische medewerkers.

 

 

 

 

 

De insteek van deze BSO is kleinschalig, meer overzicht, ruimte, aandacht en meer structuur. Hierdoor willen we realiseren dat de kinderen een fijne dag beleven, positieve ervaringen opdoen en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.  Op BSO de Buitenbende ervaren de kinderen minder prikkels dan op een reguliere BSO en is er meer individuele begeleiding voor de kinderen. We werken met een vast dagprogramma en dit wordt mogelijk ondersteund met foto’s en/of picto’s als dit nodig is.

Kinderparticipatie staat bij kinderdagverblijf Buitenpret hoog in het vaandel. Om die reden stellen de pedagogisch medewerkers, in overleg met de kinderen, een activiteitenprogramma op. Om een gevarieerd aanbod te kunnen bieden worden er activiteiten aangeboden die te maken hebben met beweging, natuur, creativiteit en techniek.

 

 

 

 

 

 De activiteiten variëren van mozaïeken, werken met kosteloos materiaal in de werkplaats, slijm maken, toneel spelen, kookworkshops en het spelen van spelletjes. Activiteiten bieden we in groepsverband en/of individueel aan. We maken zoveel mogelijk gebruik van de talenten van ieder kind.

Wij stimuleren dat een kind zich kan ontwikkelen en ontplooien door het zelf te laten ervaren in een vrije en natuurlijke omgeving. Wij willen binnen de BSO de Buitenbende kinderen uitdagen zich fysiek, cognitief en creatief te ontplooien. Plezier en verwondering, fantasie en ontdekken zijn kernbegrippen.
Binnen deze visie hanteren wij het motto ontdekken en ervaren.