Vakantieopvang

In de schoolvakanties kunt u bij Kinderdagverblijf Buitenpret vakantieopvang afnemen voor uw kind

Tijdens de schoolvakanties vindt op onze hoofd locatie in Rijswijk de vakantieopvang plaats in de ruimte van BSO de Pettefletters. Kinderen van alle vier onze BSO locaties (Buren, Zoelmond, Rijswijk en Beusichem) zitten bij elkaar op de groep. De groep wordt begeleid door vaste pedagogisch medewerkers die allemaal werkzaam zijn op een van onze 4 BSO locaties. Wij bieden in de vakanties een gevarieerd, sportief en creatief programma aan. In de vakanties zijn de kinderen lekker vrij en zijn ze een hele dag bij Kinderdagverblijf Buitenpret. Deze tijd vullen we op een leuke en uitdagende manier in.

Voor de vakanties wordt er altijd een activiteitenplanning gemaakt. Iedere dag worden er leuke en prikkelende activiteiten aangeboden soms rondom een thema. In de herfstvakantie worden er bijvoorbeeld allemaal activiteiten rondom de herfst gedaan, denk aan herfststukjes maken. In de zomervakantie wordt er voor zes weken een activiteitenplan gemaakt. Er worden bijvoorbeeld hutten van pallets gebouwd, lekker met water gespeeld, sieraden gemaakt en oud Hollandse spelletjes gespeeld.

De activiteiten worden aangeboden voor verschillende leeftijden. We bieden zoveel mogelijk afwisselende activiteiten aan denk hierbij aan: handenarbeid, creatief, sport, spel. De dagindeling tijdens de vakantieopvang:

07.30 uur:                             Inloop
09.00 uur:                             Start programma
09.30 uur:                             Fruit eten en thee/water/sap drinken
10.00 uur:                             Activiteiten aanbieden, buiten spelen, vrij spelen.
12.00 uur:                             De kinderen krijgen een lunch
12.40 uur:                             Gezamenlijk de tafel afruimen
12.50 uur:                             Vrij spelen, activiteit aanbieden, buiten spelen
15.00 uur:                             We drinken thee/water/sap en eten wat met de kinderen in eigen stampgroep.
15.30 uur                              Kinderen gaan buiten spelen (afhankelijk van het weer).
16.15 uur:                             Er wordt een (gerichte) activiteit aangeboden zoals spelletjes, knutselen, met de Kapla, Knex of Lego.                                                                                                     Kinderen zijn vrij om hier aan deel te nemen.
17.00 uur:                             Water/thee/sap drinken en eten een appel/cracker.
17.30 uur:                             Met de kinderen ruimen we het meeste speelgoed in de ruimtes op.
18.00 uur:                             De kinderen zijn opgehaald.

Hoe kunt u vakantieopvang afnemen voor uw kind(eren)?

Vakantieopvang is niet standaard opgenomen in onze BSO contracten. U kunt ervoor kiezen om jaarlijks ‘voorraaddagen’ of ‘losse dagen’ in te kopen.
Dit is ook mogelijk wanneer kinderen geen vast BSO contract hebben en alleen tijdens de schoolvakantie gebruik willen maken van de opvang.

De vakantiedagen (voorraad) die u voor het komende jaar inkoopt zijn kind gebonden en ook alleen maar te gebruiken in het desbetreffende jaar.
Als er aan het einde van het jaar nog (voorraad) dagen over zijn, dan komen deze te vervallen. Wanneer u aan het einde van het jaar dagen tekort komt omdat de voorraad op is, dan worden de extra dagen los gefactureerd. Op de vakantieopvang is het alleen mogelijk om hele dagen af te nemen.
De vakantieopvang via de vooraf ingekochte voorraad kunt u van tevoren al doorgeven aan de belastingdienst, en zal dus meegenomen worden in uw teruggave. De totale kosten van de voorraad voor de vakantie opvangdagen worden in 12 maanden geïncasseerd binnen het maandbedrag.

Kerstsluiting Buitenpret 2023

Maandag 25 december tot en met vrijdag 29 december 2023 is Kinderdagverblijf Buitenpret gesloten.