BSO De Lispeltuut

BSO de Lispeltuut is gevestigd in basisschool de Klepper in Zoelmond. In de naastgelegen speeltuin kunnen kinderen vanuit onze groepsruimte direct buiten spelen. Tijdens de schoolweken bieden we opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.  Er worden op onze locatie maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar opvangen, verdeelt over 2 basisgroepen. Afhankelijk van het aantal kinderen werken er 1, 2 of 3 pedagogisch medewerkers. Dit zorgt voor stabiliteit. De kinderen komen van de school uit Zoelmond. Tijdens de schoolvakanties vindt er vakantieopvang plaats op onze hoofdlocatie in Rijswijk in de groepsruimte van BSO de Pettefletters.

Kinderen kunnen genieten van een variërend aanbod in themagerichte activiteiten. We stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden; de fantasie met verkleedkleren, het sporten voor o.a. de motoriek en de Kapla voor rekenprikkels. Wij als pedagogisch medewerkers spelen regelmatig mee tijdens activiteiten. We stimuleren de zelfstandigheid en hebben respect voor eigen inbreng en creativiteit. De tafelmomenten zijn voor ons een belangrijk onderdeel in de middag. Voor de kinderen is dit een rustmoment na de schooldag maar ook een moment om sociaal met elkaar samen te zijn.
Tijdens deze momenten kunnen de kinderen hun verhaal kwijt, er wordt geluisterd en besproken wat we gaan doen. Beweging is een terugkomend onderdeel in de middag.

Doordat wij de kinderen veel in kleine groepjes laten spelen, kunnen wij de kinderen ‘zien’ en inspringen op hun behoeften. We letten erop dat spelletjes in teamverband niet altijd competitiegericht zijn. Kinderen mogen ervaren en ontdekken zowel binnen in onze groepsruimte als buiten op het schoolplein of de naastgelegen speeltuin. Tijdens de wintermaanden maken wij gebruik van de gymzaal in Beusichem. Hier gaan wij met eigen vervoer naartoe. In de gymzaal krijgen de kinderen veel bewegingsactiviteiten aangeboden op het gebied van sport en spel.

Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. We vinden het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en wij als pedagogisch medewerkers geven hierin graag het goede voorbeeld. Ons speelgoed staat op vaste plekken zodat kinderen weten waar ze wat kunnen pakken. Kinderen mogen zich uiten bij ons en wij geven door middel van huisregels de kaders aan. We zorgen er samen voor dat de Lispeltuut een warme plek is waarbinnen kinderen zichzelf mogen én kunnen zijn!

 

Voorschoolse opvang (VSO)

De VSO vindt plaats in de groepsruimte van BSO de Pettefletters in Rijswijk. Kinderen die op maandag en donderdag gebruik maken van de VSO worden in principe tussen 07.30 en 8.00 uur gebracht. De kinderen mogen vrij spelen en kiezen wat ze willen doen en wanneer er interesse is wordt er een activiteit aangeboden. De kinderen worden rond 8.10 uur met de bus naar school gebracht door een vaste pedagogisch medewerker.
Tijdens de schoolvakanties vindt er op onze locatie in Rijswijk vakantieopvang plaats.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Kinderdagverblijf Buitenpret biedt op basisschool de Klepper tussenschoolse opvang (TSO) aan. De tussenschoolse opvang is opvang tijdens de middagpauze, de zogenaamde ‘overblijf’ op school. De opvang vindt plaats in de basisschool. De kinderen eten onder begeleiding van pedagogisch medewerkers een boterham en kunnen even ontspannen en buiten spelen. U kunt kiezen voor vaste dagen op contract gedurende 40 weken per jaar. Incidentele opvang is ook mogelijk, bij het inschrijven kiest u dan de optie: ‘TSO zonder contract’. U kunt daarvoor een willekeurige dag kiezen.