BSO De Pettefletters

Onze BSO de Pettefletters is gevestigd op onze hoofd locatie in Rijswijk en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
De groep bestaat uit maximaal 30 kinderen en wordt begeleid door drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De kinderen worden opgesplitst in 2 stamgroepen, Pettefletters 1 en Pettefletters 2. Wij werken bewust met 2 stamgroepen. Oudere kinderen kunnen jonge kinderen helpen en jonge kinderen leren van het spel van oudere kinderen.

Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven en kunnen zij de wereld ontdekken.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij ons op de groep veilig voelen en ieder kind wordt door ons gezien. Elke middag bij ons op de BSO ziet er qua dagritme hetzelfde uit. Hierdoor weten de kinderen waar ze aan toe zijn. Tijdens het eten en drinken splitsen we de stamgroepen op en schuiven wij als pedagogisch medewerker gezellig aan voor een praatje.

Kinderen mogen bij ons zichzelf zijn en er is volop gelegenheid om vrij te spelen. We vinden het belangrijk dat kinderen lekker veel buiten kunnen spelen en hierdoor fijn kunnen ontspannen. We dagen de kinderen uit dingen te ervaren en te ontdekken door middel van onze grote buitenruimte,
de werkplaats, de pipowagen, variatie in speelmaterialen en door onze activiteitenplanning. Ook binnen mogen kinderen zichzelf zijn en kiezen waar ze mee willen spelen, dit wordt door ons als pedagogisch medewerkers gestimuleerd. We bieden uitdagende creatieve activiteiten aan zoals bijvoorbeeld knutselen, strijkkralen, werken met hout en metaal in de ‘Buitenpretplaats’, schminken of lekker vrij spelen met Lego, de garage, auto’s of het keukentje.

De kinderen worden door ons als pedagogisch medewerkers met de bus/auto van verschillende omliggende scholen gehaald. Dit zijn o.a. de scholen uit Ravenswaaij, Rijswijk, Maurik, Zoelen, Beusichem, Zoelmond en Buren. De kinderen verzamelen bij een vast punt op het schoolplein en herkennen de buschauffeur aan een felgeel hesje. Er wordt naar gestreefd dat de kinderen zoveel mogelijk door dezelfde pedagogisch medewerker worden opgehaald.

Plusopvang

Voor kinderen met een zorgvraag bieden wij plusopvang aan. Klik hier voor meer informatie.

Voorschoolse opvang (VSO)

Kinderen die gebruik maken van de VSO worden in principe tussen 07.30 en 8.00 uur gebracht. De VSO vindt plaats in de groepsruimte van BSO de Pettefletters. De kinderen mogen vrij spelen en kiezen wat ze willen doen en wanneer er interesse is wordt er een activiteit aangeboden. De kinderen worden rond 8.10 uur met de bus naar school gebracht door een vaste pedagogisch medewerker.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Kinderdagverblijf Buitenpret biedt op de Derksenschool in Ravenswaaij en op de Klepper in Zoelmond tussen schoolse opvang (TSO) aan.
De tussen schoolse opvang is opvang tijdens de middagpauze, de zogenaamde ‘overblijf’ op school. De opvang vindt plaats in de basisschool.
De kinderen eten onder begeleiding van pedagogisch medewerkers een boterham en kunnen even ontspannen en buiten spelen. U kunt kiezen voor vaste dagen op contract gedurende 40 weken per jaar. Incidentiele opvang is ook mogelijk, bij het inschrijven kiest u dan de optie: ‘TSO zonder contract’. U kunt daarvoor een willekeurige dag kiezen.