BSO Drakensteijn

BSO Drakensteijn is gevestigd in de Beatrixschool in Buren en biedt tijdens de schoolweken opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Tijdens de schoolvakanties vindt er vakantieopvang plaats op onze hoofdlocatie in Rijswijk in de groepsruimte van BSO de Pettefletters.

De groep bestaat uit maximaal 44 kinderen en wordt begeleid door drie of meer gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De kinderen worden opgesplitst in 2 stamgroepen. De (meeste) kinderen komen van de basisschool uit Buren. Er is altijd een sportmedewerker aanwezig die zorgt voor uitdagende en leuke activiteiten in de gymzaal van de gemeente Buren.

Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor de kinderen zich zeker voelen bij Drakensteijn. Vanuit een veilige basis durven en kunnen zij al spelenderwijs gaan ontdekken. Elke middag bij ons op de BSO ziet er qua dagritme hetzelfde uit, hierdoor weten kinderen waar ze aan toe zijn. De kinderen worden ondergebracht in twee groepen: Drakensteijn 1 en Drakensteijn 2. Beide groepen zitten kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar verblijvend in de groepsruimte en op het leerplein van de basisschool.

De kinderen eten en drinken na schooltijd gezamenlijk in hun eigen groep en daarna gaat Drakensteijn 2 sporten en gaat Drakensteijn 1 een activiteit doen in de groepsruimte of naar buiten. Daarna wisselen beide groepen om.

Kinderen kunnen bij ons heerlijk zichzelf zijn en mogen na schooltijd kiezen wat ze graag willen doen. Er worden verschillende themagerichte activiteiten aangeboden zodat kinderen afwisseling hebben en steeds iets anders kunnen kiezen. We bieden knutsel-, sport-, spel- en muziekactiviteiten aan maar ook timmeren, dansen en bewegen. de activiteiten worden allemaal op verschillende niveaus aangeboden zodat alle leeftijden hier aan deel kunnen nemen. Kinderen mogen hun eigen inbreng/creativiteit gebruiken, dit zorgt voor prachtige middagen!

Voorschoolse opvang
VSO vindt plaats op onze eigen locatie. Kinderen die gebruik maken van de VSO worden tijdens schoolweken in principe tussen 07.30 en 08.00 uur gebracht. Tijdens de schoolvakanties vindt er op de locatie in Rijswijk vakantieopvang plaats.

Er is gelegenheid om vrij te spelen en wanneer er interesse voor is wordt er een activiteit aangeboden. Rond 08.20 uur worden de jongere kinderen door een pedagogisch medewerker naar hun klas gebracht. De oudste kinderen mogen zelfstandig gaan.

Inschrijven

Wilt u uw kind direct inschrijven bij Kinderdagverblijf Buitenpret? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Buitenpret? Dat kan natuurlijk ook!

Inschrijven  Kijkje nemen

top