Plusopvang de Notenboom

Ieder kind mag kind zijn! Kinderen met en zonder specifieke zorgvraag spelen en leren met en van elkaar.

Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven en kunnen zij de wereld te ontdekken. Letterlijk de wijde wereld in, vanuit de groepsruimte kijk je het weiland in naar onze gigantische Notenboom. Vandaar dat de groep in het nieuwe gebouw ‘De Notenboom’ gaat heten.

In De Notenboom kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar met en zonder specifieke zorgvraag elkaar ontmoeten, samen met de dieren knuffelen/verzorgen, met elkaar spelen, gezellig kletsen en van elkaar leren. Ongedwongen en spelenderwijs wordt er gewerkt aan zelfvertrouwen, eigenwaarde en de omgang met andere kinderen.
Kinderen met de volgende zorgvraag kunnen opvang krijgen op De Notenboom:

 • Kinderen met een zorgvraag op het gebied van een ontwikkelingsachterstand.
 • Kinderen met een zorgvraag op het gebied van medische handelingen.
 • Kinderen met een zorgvraag op het gebied van lichamelijke beperkingen.
 • Kinderen met een voedingsprobleem en/of afhankelijk van sondevoeding.
 • Kinderen die gekatheteriseerd moeten worden.
 • Kinderen die specifieke medicatie toegediend krijgen.
 • Kinderen die fysiotherapie en/of logopedie nodig hebben.

De Notenboom is een plusgroep. Naast de reguliere opvang  worden er kinderen met een medische hulpvraag opgevangen. Buitenpret is een gecontracteerde zorgaanbieder voor jeugdhulp. Naast een pedagogisch team is iedere dag een kinderverpleegkundige  aanwezig die verantwoordelijk is voor verpleegkundige en medische zorg, ontwikkelingsgerichte zorg en orthopedagogische zorg. Ongeveer 30% van de kinderen heeft een extra zorgvraag. Voor deze kinderen komt er een extra begeleider mee op de groep. U ziet dan meer begeleiders op de groep dan de beroepskracht-kindratio aangeeft. Ook kan de groep kleiner worden gehouden wanneer een kind met een extra zorgvraag op de groep aanwezig is.

Heeft het kind een behandeling bij de logopediste of fysiotherapie, dan vindt de behandeling plaats in de ruimte van de logopedist of de fysiotherapeut, zodat de reguliere kinderen geen hinder ondervinden.
Nadat hun behandeling erop zit wordt het kind terug gebracht naar de groep en zij volgen dan het dagprogramma. Na elke behandeling vindt er een overdracht plaats dit gebeurt mondeling of schriftelijk. Ouders/ verzorgers worden ook op de hoogte gesteld zodat alle disciplines op een eenduidige manier werken. Dit komt ten goede van de ontwikkeling van het kind. Alle behandelaars zijn in het bezit van een VOG en deze is gekoppeld aan Buitenpret.

De ouders van de reguliere kinderen zijn tijdens de intake op de hoogte gebracht van bovenstaande. Zij hebben mondeling toestemming gegeven dat hun kind bij de Notenboom geplaatst mag worden. Kinderen met en zonder specifieke zorgvraag spelen samen, zij accepteren elkaar en zien elkaar als gelijke.

Als er vragen ontstaan omdat het kindje een zorgvraag heeft krijgen de kinderen van de pedagogisch medewerkers op een professionele wijze antwoord in Jip en Janneke taal.  Kinderen hebben er geen moeite mee en zien in de kinderen met medische hulpvraag een gelijkwaardig kind.

De Notenboom heeft een eigen snoezelruimte, in deze snoezelruimte kunnen de kinderen ontspannen maar ook de zintuigactivering kan gestimuleerd worden.
De logopedist en fysiotherapeut hebben in De Notenboom een eigen ruimte tot hun beschikking. De behandelingen kunnen uitgevoerd worden tijdens het verblijf op De Notenboom, hierdoor worden het kind maar ook de ouders/verzorgers ontlast. De kinderen worden begeleid in een klimaat van (emotionele en lichamelijke) veiligheid.

De basis van al het handelen van de pedagogisch medewerkers is het bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind. Hierbij is een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerker onmisbaar. Tijdens het verblijf krijgen de kinderen professionele zorg, verrichten de pedagogisch medewerkers medische handelingen en zorgen zij ervoor dat uw kind, kind mag zijn.
Ze spelen en leren in kleine groepjes, begeleidt door 2 pedagogisch medewerkers.
De professionals nemen de zorg uit handen zodat ouders/verzorgers ook even ontlast worden. Aan broertjes en zusjes biedt kinderdagverblijf Buitenpret ook de mogelijkheid om te komen spelen, te ontdekken en te leren.

Uk & Puk
De sfeer op De Notenboom is huiselijk en er wordt gewerkt met het taalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk besteedt aandacht aan 4 belangrijke ontwikkelingsgebieden:

 • Spraak en taalontwikkeling
 • Sociaal – emotionele vaardigheden
 • Beginnend rekenen
 • Motorische en zintuigelijke vaardigheden

Uk & Puk biedt praktische handvatten aan om kinderen bij de ontwikkeling te begeleiden. Spelenderwijs worden ze vaardigheden bijgebracht. Kijk hier voor meer informatie over Uk & Puk.

Dagindeling

 • 07.00 – 09.00 uur: Kinderen van het kinderdagverblijf worden gebracht door ouders/verzorgers of hun  vervoerder. Ouders/ verzorgers en de pedagogisch medewerker hebben de gelegenheid informatie uit te wisselen en een overdracht te doen. Er wordt vrij gespeeld. Ouders/verzorgers kunnen nog even met hun kinderen spelen tot 9.00 uur.
 • 09.00 – 09.30 uur: We starten de dag met de kring en in combinatie met het Uk & Puk programma.
 • 09.30 – 10.00 uur: Er wordt fruit gegeten en thee gedronken tenzij ze door voedingsvoorschriften anders eten. We zitten deze tijd allemaal gezellig met elkaar aan tafel.
 • 10.00 – 10.30 uur: De kinderen worden verschoond en/of gaan naar het toilet.(Vanaf 10.00 worden de kinderen die dit nodig hebben opgehaald door de logopediste of fysiotherapeut, zij gaan naar een aparte ruimte, de groep ondervind hier geen hinder van.)
 • 10.30 – 11.30 uur: Er wordt een Uk & Puk activiteit aangeboden in de kleine kring zoals bijvoorbeeld Puk aankleden, bewegen op muziek of een knutsel plakken etc. Daarnaast gaan we met z’n allen of in kleine groepjes buitenspelen, naar de dieren of vrij spelen binnen.
 • 11.30 uur:  We gaan samen met de kinderen lunchen.
 • 12.15 uur: Verschonen en wc-bezoek, diverse kinderen gaan naar bed. Kinderen die wakker blijven krijgen een rustige activiteit aangeboden.
 • 15.00 uur: Kinderen komen uit bed en worden verschoond.
 • 15. 30 uur: Er wordt een koekje o.i.d. gegeten en thee/water tenzij ze door voedingsvoorschriften anders eten.
 • 15.30 – 18.15 uur: Er wordt vrij gespeeld of een Uk & Puk activiteit aangeboden tot de kinderen worden opgehaald door hun ouders/verzorgers.

Aan het einde van de dag worden de kinderen worden opgehaald. De plusopvang sluit om 18.00 uur. Kinderen van de Notenboom volgen hun eigen dagritme, hierdoor kunnen hun tijden afwijken van bovenstaande.

 

Inschrijven

Wilt u uw kind direct inschrijven bij Kinderdagverblijf Buitenpret? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Buitenpret? Dat kan natuurlijk ook!

Inschrijven  Kijkje nemen

top