Ieder kind mag kind zijn!

Kinderen met en zonder specifieke zorgvraag spelen en leren met en van elkaar.

Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven en kunnen zij de wereld te ontdekken. Letterlijk de wijde wereld in, vanuit de groepsruimte kijk je het weiland in naar onze gigantische Notenboom. Vandaar dat de groep in het nieuwe gebouw ‘De Notenboom’ gaat heten.

In De Notenboom kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar met en zonder specifieke zorgvraag elkaar ontmoeten, samen met de dieren knuffelen/verzorgen, met elkaar spelen, gezellig kletsen en van elkaar leren.
Ongedwongen en spelenderwijs wordt er gewerkt aan zelfvertrouwen, eigenwaarde en de omgang met andere kinderen.
Kinderen met de volgende zorgvraag kunnen opvang krijgen op De Notenboom:

 • Kinderen met een zorgvraag op het gebied van een ontwikkelingsachterstand.
 • Kinderen met een zorgvraag op het gebied van medische handelingen.
 • Kinderen met een zorgvraag op het gebied van lichamelijke beperkingen.
 • Kinderen met een voedingsprobleem en/of afhankelijk van sondevoeding.
 • Kinderen die gekatheteriseerd moeten worden.
 • Kinderen die specifieke medicatie toegediend krijgen.
 • Kinderen die fysiotherapie en/of logopedie nodig hebben.

De Notenboom heeft een eigen snoezelruimte, in deze snoezelruimte kunnen de kinderen ontspannen maar ook de zintuigactivering kan gestimuleerd worden.
De logopedist en fysiotherapeut hebben in De Notenboom een eigen ruimte tot hun beschikking.
De behandelingen kunnen uitgevoerd worden tijdens het verblijf op De Notenboom, hierdoor worden het kind maar ook de ouders/verzorgers ontlast.

De kinderen worden begeleid in een klimaat van (emotionele en lichamelijke) veiligheid.

De basis van al het handelen van de pedagogisch medewerkers is het bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind. Hierbij is een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerker onmisbaar. Tijdens het verblijf krijgen de kinderen professionele zorg, verrichten de pedagogisch medewerkers medische handelingen en zorgen zij ervoor dat uw kind, kind mag zijn.
Ze spelen en leren in kleine groepjes, begeleidt door 2 pedagogisch medewerkers.
De professionals nemen de zorg uit handen zodat ouders/verzorgers ook even ontlast worden.
Aan broertjes en zusje biedt kinderdagverblijf Buitenpret ook de mogelijkheid om te komen spelen, te ontdekken en te leren.

Uk & Puk
De sfeer op De Notenboom is huiselijk en er wordt gewerkt met het taalprogramma Uk en Puk.

Uk & Puk besteedt aandacht aan 4 belangrijke ontwikkelingsgebieden:

 • Spraak en taalontwikkeling
 • Sociaal – emotionele vaardigheden
 • Beginnend rekenen
 • Motorische en zintuigelijke vaardigheden

Uk & Puk biedt praktische handvatten aan om kinderen bij de ontwikkeling te begeleiden. Spelenderwijs worden ze vaardigheden bijgebracht.  Kijk hier voor meer informatie over Uk & Puk.

Dagindeling

07.00 – 09.00 uur    De kinderen worden gebracht door hun ouders.
09.00 – 09.30 uur    De kring met Uk & Puk, voorlezen en zingen
09.30 – 10.00 uur    Er wordt fruit gegeten en thee gedronken
10.00 – 10.30 uur    Kinderen worden verschoond of gaan naar het toilet.
10.30 – 11.30 uur    Lekker buiten spelen/Uk & Puk activiteiten
11.30 – 12.30 uur    Broodmaaltijd (incidenteel bieden wij een warme maaltijd aan)
12.30 – 14.30 uur    De kinderen die ‘s middags slapen worden naar bed gebracht.                                                              12.30 – 14.30 uur    Buiten spelen of er wordt een (binnen)activiteit aangeboden.
14.30 – 15.00 uur    De kinderen worden uit bed gehaald.
15.00 – 15.30 uur    Er wordt gedronken en een koekje gegeten.
15.30 – 17.00 uur    Buiten spelen of er wordt een (binnen)activiteit aangeboden.
17.00 – 17.30 uur    De kinderen krijgen nog wat te drinken en fruit.

Aan het einde van de dag worden de kinderen worden opgehaald. De plusopvang sluit om 18.00 uur.

Kinderen van de Notenboom volgen hun eigen dagritme, hierdoor kunnen hun tijden afwijken van bovenstaande.

 

Aanmelden

Wilt u uw kind direct aanmelden bij Kinderdagverblijf Buitenpret? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Buitenpret? Dat kan natuurlijk ook!

Aanmelden  Kijkje nemen

top