Peutergroep de Plukkies

Ouders dragen de zorg voor en de opvoeding van hun kind(eren), hun kostbaarste bezit, tijdelijk aan ons over. Wij zijn ons dan ook bewust van de (grote) verantwoordelijkheid en nemen deze taak met veel plezier, positieve energie en deskundigheid op ons.

Onze visie

Met ons vaste team van pedagogisch medewerkers bieden wij dagelijks opvang aan ongeveer 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Ieder kind krijgt bij ons op gepaste wijze individuele zorg en aandacht en ontwikkelt zich in eigen tempo en behoeften We stimuleren de kinderen en kijken naar wat ze nodig hebben om in hun ontwikkeling verder te komen.

Bij ons op de groep willen we kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Ieder kind is uniek en waardevol en we laten zien dat ieder kind er mag zijn. We kijken dagelijks waar het kind op dat behoefte aan heeft en waar hij/zij is in zijn ontwikkeling.

Op onze groep worden de kinderen in hun ontwikkeling gestimuleerd door verschillende soorten activiteiten aan te bieden die passen bij het niveau van het kind. Kinderen leren voor zichzelf op te komen door ze te begeleiden tijdens bijvoorbeeld een conflict met een ander kind. Door kinderen zelf ‘om hulp’ te laten vragen, stimuleren we hun taalontwikkeling en groeit hun zelfvertrouwen.

Vaste rituelen, ritme en regels zorgen er voor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven en kunnen ze de wereld gaan ontdekken. We gebruiken op onze groep dagritmekaarten deze helpen een kind de regels en het ritme van de dag te onthouden. We vinden het belangrijk dat kinderen weten waar ze aan toe zijn door een duidelijke structuur aan te bieden. We eten en drinken gezellig gezamenlijk aan tafel en we wachten met van tafel gaan tot dat iedereen klaar is. Buiten spelen vinden we belangrijk en dit doen we ook iedere dag. Dit zit ook verweven in onze dagindeling. Kinderen kunnen naar hartenlust klimmen en klauteren op het grote klimtoestel, schommelen, trampoline springen, ’taartjes bakken’, kuilen graven in de zandbak, rijden op skelters of spelen in het speelhuis. En… menig kind heeft bij ons in de afgelopen jaren zonder zijwieltjes leren fietsen. Bij ons is het iedere dag ‘Buitenpret’.

Op onze groep worden alle kinderen gezien en is elk kind uniek. Hier proberen we ook naar te handelen. We begroeten de kinderen individueel bij binnenkomst en zwaaien ze gedag wanneer ze weer naar huis toe gaan. Iedere dag starten we gezamenlijk in de kring. Er wordt voorgelezen, themagerichte liedjes gezonden en we laten de kinderen, die dit willen, vertellen wat ze thuis hebben meegemaakt. Onze groep is ingedeeld in verschillende hoeken en er leerzaam en uitdagend spelmateriaal. Erg leuk om te zien dat kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar zich volledig kunnen laten gaan in fantasiespel. Het keukentje wordt de bakkerij, auto’s rijden overal, de bank is het bed voor ‘de zieke knuffels’ en met het gereedschap kun je alles repareren!

Uk & Puk
Ook op onze groep werken we met het totaalprogramma Uk & Puk. Handpop Puk is hét speelkameraadje van kinderen.
Puk biedt troost en is het vriendje bij wie kinderen zich veilig voelen. We werken met kleine groepjes waarbinnen we themagerichte activiteiten doen. Regelmatig vragen we aan ouders/verzorgers of ze iets mee van huis willen nemen wat aansluit bij een van onze thema’s.

Uk & Puk gebruikt dagelijkse routines (zoals samen eten of buiten spelen) als vertrekpunt voor speelse activiteiten. En dus worden dagelijkse routines omgebogen tot leersituaties. Om dit te realiseren vraagt Uk & Puk een actieve rol van de pedagogisch medewerker. Heel bewust noemt Uk & Puk de kleine groepsactiviteiten begeleid spelen. De peutergroep vervult ook een preventieve functie bij een eventuele stagnatie in de ontwikkeling van het jonge kind, zodat in een vroeg stadium bijgestuurd kan worden. Door een goede overdracht met de ouders en deels door het Uk & Puk programma is er een doorgaande lijn in het onderwijs en de ontwikkeling van het kind. Via het ouderportaal van KidsKonnect krijgen ouders/verzorgers regelmatig een verslag en/of foto’s wat wij die dag hebben gedaan.