Peuterpret

Onze VE combigroep peuteropvang/peuterspeelleergroep ‘Peuterpret’ is gevestigd in basisschool Prins Willem Alexander in Beusichem en is eind augustus 2023 geopend. Peuteropvang ‘Peuterpret’ is een van onze gecertificeerde VE locaties waar wij van maandag t/m vrijdag opvang bieden van 07.30 uur tot 18.00 uur of 8.30 uur tot 12.30 uur in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

In deze leeftijdsfase maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Ze zijn op zoek naar nieuwe ervaringen, uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Om de naderende stap naar de basisschool te vergemakkelijken proberen wij peuters optimaal in hun ontwikkeling te stimuleren en ze kennis te laten maken met uitdagende ontwikkeling gerichte materialen en activiteiten. Onze peuterdagopvang ‘Peuterpret’ is 51 weken in het jaar geopend onze peuterspeelleergroep Peuterpret is 40 weken geopend in het jaar.

Door te werken volgens een vaste routine, zorgen wij voor regelmaat in de dag. Dit geeft kinderen houvast en het is voorspelbaar waardoor kinderen kunnen spelen vanuit een veilige basis. Hierdoor durven en kunnen zij de wereld ontdekken. We gebruiken op onze groep dagritmekaarten, deze helpen de kinderen regels en ritme van een dag te onthouden. Er is een vaste indeling van de ruimte, speelgoed staat steeds op dezelfde plek en we werken met vaste pedagogisch medewerkers. Stagiaires zijn er voor een langere periode.

We laten de kinderen spelenderwijs leren, ervaren en beleven en proberen ons in te leven in de belevingswereld van de kinderen. We vinden het belangrijk om er met elkaar een leuke dag van te maken. Een bezoek brengen aan de lammetjes, wandelen in het bos of een rondje rondom peuteropvang/peuterspeelleergroep ‘Peuterpret’ zijn uitjes waar de kinderen zichtbaar van genieten.

VE (Vroegschoolse Educatie)

Kinderen vanaf 2 jaar met een risico op een ontwikkelingsachterstand krijgen via het consultatiebureau een ‘Verklaring voor deelname aan VE’. Kinderen met een indicatie bezoeken de peuteropvang minimaal 3 dagen per week of onze peuterspeelleergroep vier ochtenden per week.  VE kinderen moeten 16 uur VE kunnen volgen, dit kan bij ons omdat we 5 hele dagen open zijn.

Het kind volgt hetzelfde programma als de andere kinderen, maar het stimuleren van de ontwikkeling (gericht op ontwikkeling van taal, rekenen, motoriek en sociaal- emotionele ontwikkeling) krijgt extra aandacht. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een kind alvast individueel of met een paar kinderen op een activiteit voor te bereiden. Alle pedagogisch medewerkers hebben een VE-training gevolgd zodat de kinderen met recht op VE goed begeleid kunnen worden.

 

 

Uk & Puk

Op onze groep worden de kinderen breed in hun ontwikkeling gestimuleerd door middel van het totaalprogramma van Uk & Puk. Handpop Puk is hét speelkameraadje van kinderen. In de meeste activiteiten speelt hij een rol. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen.

We bieden een breed aanbod aan activiteiten en stimuleren kinderen tot samenspel zodat ze van elkaar leren. We spelen als pedagogisch medewerkers mee in het spel van het kind. Door het aanbieden van activiteiten stimuleren we de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorisch- en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Puk is mede de kapstok waaraan we de vier basisdoelen ophangen. Ze zijn verwezen met de ontwikkelingsgebieden die terugkomen bij ieder thema van Uk & Puk. De ontwikkelingen van de kinderen zien we door dagelijks te observeren.

Buiten slapen

De kinderen slapen bij peuteropvang Peuterpret buiten in buitenbedjes. Kinderen die buiten slapen maken door het zonlicht meer vitamine D aan. Ook hebben kinderen die buiten slapen minder last van verkoudheid. Dit omdat de luchtkwaliteit buiten beter is dan binnen. Veel kinderen slapen buiten rustiger, dieper en langer. Ook de ‘moeilijke’ slapers. Buiten slapen zorgt in die gevallen voor beter uitgeruste kinderen. De frisse lucht is goed voor de longen. De huid maakt vitamine D aan onder invloed van zonlicht, waardoor de weerstand van een kind wordt opgebouwd. Buiten slapen is voor kinderen een waardevolle kennismaking met de natuur.

Zintuigen worden buiten volop geprikkeld. In een buitenbedje hebben kinderen volop gelegenheid om te kijken naar de wolken, de blaadjes en te luisteren naar de geluiden van buiten. Ook maken ze kennis met veranderende weersomstandigheden: De geluiden van regen en de wind over hun wangetjes.

Alle kinderen liggen in speciale buitenslaapzakken voor verschillende seizoenen. Bij mist, onweer of kouder dan -15 graden en warmer dan 25 graden slapen de kinderen niet buiten. In dit geval wordt er geslapen op stretchers in de groepsruimte. De wakkere kinderen zullen dan gebruik maken van het gezamenlijk speelplein binnen de school. Alles omtrent buiten slapen wordt uitgebreid beschreven in ons protocol ‘buiten slapen’.  Deze is  op te vragen via het ouderportaal of info@kinderdagverblijfbuitenpret.nl.