Peuteropvang

2 peuterspeelleergroepen voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar

Om peuters optimaal in hun ontwikkeling te stimuleren, ze kennis te laten maken met uitdagende ontwikkelingsmaterialen en activiteiten en om de naderende stap naar de basisschool te vergemakkelijken heeft Kinderdagverblijf Buitenpret 2 peuterspeelleergroepen op twee verschillende locaties voor kinderen van 2 jaar tot 4 jaar.

In de leeftijd van 2 tot 4 jaar maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Ze zijn op zoek naar nieuwe ervaringen, uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen. De kinderen worden in de peuterspeelleergroepen spelenderwijs gestimuleerd, met een methodisch peuterprogramma door deskundige medewerkers, om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden te leren.

Samen leren

Er wordt gericht aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leeftijdsgroep. Leren samenwerken, omgaan met verschillen en samen verantwoordelijk zijn voor de groep en voor elkaar zijn vaardigheden die geleerd worden. Vaardigheden waar de kinderen hun leven lang profijt van zullen hebben.

Met een speciaal totaalprogramma en vele taalactiviteiten wordt de taalontwikkeling van de kinderen gestimuleerd.

De kinderen ontmoeten elkaar een of meerdere ochtenden per week op de vaste groep. Dit is een veilige, warme en vertrouwde omgeving van waaruit het kind zich kan ontplooien.

Cultuur, natuur & beweging

De ontwikkeling van de creativiteit, natuurbeleving en beweging zijn eveneens
kenmerkend voor onze peuterspeelleergroepen. Er zijn veel creatieve en leerzame activiteiten. De pedagogisch medewerkers gaan op ontdekkingstocht met de kinderen in de nabije natuur. Buiten zijn en buiten spelen is belangrijk, want buiten doen kinderen andere ervaringen op en buiten worden de zintuigen anders geprikkeld.

Ook de motoriek van peuters is nog volop in ontwikkeling. Bewegen is leuk, dat leren we kinderen graag. Grote bewegingen, zoals klimmen, fietsen en rennen, maar ook kleine bewegingen, zoals bouwen en puzzelen.

Er is oog voor de talenten van elk kind en deze talenten worden gestimuleerd.

Goede voorbereiding op de basisschool

Het peuterprogramma is gericht op ontwikkelingsstimulering; hierdoor is de peuterspeelleergroep een goede voorbereiding op de basisschool. De peuterspeelleergroep vervult ook een preventieve functie bij een eventuele stagnatie in de ontwikkeling van het jonge kind, zodat in een vroeg stadium bijgestuurd kan worden.

Ook de vaste momenten in de (kleine) kring zijn een goede voorbereiding op de basisschool.

Door een nauwe samenwerking van onze peuterspeelleergroep de Kleine Prins met de basisschool waarin ze zich bevinden is er een doorgaande lijn in het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind.

Uk & Puk

Onze peuterspeelleergroepen maken gebruik van het taalprogramma Uk & Puk.

Uk & Puk besteedt aandacht aan 4 belangrijke ontwikkelingsgebieden:

  • Spraak en taalontwikkeling
  • Sociaal – emotionele vaardigheden
  • Beginnend rekenen
  • Motorische en zintuigelijke vaardigheden

Uk & Puk biedt praktische handvatten aan om peuters bij de ontwikkeling te begeleiden. Spelenderwijs worden ze vaardigheden bijgebracht die een soepele overgang naar de basisschool garanderen.

Kijk hier voor meer informatie over Uk & Puk

Aansluitende tijden

De peuterspeelleergroep is voorbereidend op de basisschool, daarom sluiten de openingstijden aan op de onderwijstijden en is de peuterspeelleergroep ook dicht in de schoolvakanties.

Onze peuterspeelleergroepen vallen binnen de Wet Kinderopvang, daardoor komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten door de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die beide werken kunnen van de belastingdienst via de kinderopvangtoeslag een gedeelte terugvragen.

In deze tabel kunt u zien hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt.

Subsidie vanuit de gemeente Buren voor uw kind vanaf de leeftijd van 2 jaar

Vanaf 01-01-2020 zijn de regels rondom de subsidies aangepast.

Kinderopvangtoeslag + VVE-verklaring
Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag vanuit de belastingdienst en heeft uw kind een VVE-verklaring gekregen vanuit het consultatiebureau dan mogen wij uw kind 14-16 uur plaatsen waarbij de 3e en 4e ochtend volledig gesubsidieerd wordt vanuit de gemeente.

Geen kinderopvangtoeslag + VVE-verklaring
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag vanuit de belastingdienst en uw kind heeft wel een VVE-verklaring vanuit het consultatiebureau dan mogen wij uw kind 14-16 uur plaatsen.

De eerste 7-8 uur betaald u hetgeen wat volgens uw inkomen door de kinderopvangtoeslag vanuit de belastingdienst niet zou worden vergoed. Dit is te vinden in deze tabel. Het resterende bedrag wordt via Buitenpret met de gemeente Buren verrekend.

De laatste 7-8 uur wordt volledig gesubsidieerd door de gemeente.

Geen kinderopvangtoeslag + geen VVE-verklaring
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag vanuit de belastingdienst en uw kind heeft geen VVE-verklaring vanuit het consultatiebureau dan mogen wij uw kind 7-8 uur plaatsen.

De 7-8 uur betaald u hetgeen wat volgens uw inkomen door de kinderopvangtoeslag vanuit de belastingdienst niet zou worden vergoed. Dit is te vinden in deze tabel. Het resterende bedrag wordt via Buitenpret met de gemeente Buren verrekend.