Peuterspeelleergroepen/peuterspeelzalen

3 peuterspeelleergroepen voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar

Om peuters optimaal in hun ontwikkeling te stimuleren, ze kennis te laten maken met uitdagende ontwikkelingsmaterialen en activiteiten en om de naderende stap naar de basisschool te vergemakkelijken heeft Kinderdagverblijf Buitenpret 3 peuterspeelleergroepen/peuterspeelzalen op verschillende locaties voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar.

In de leeftijd van 2 tot 4 jaar maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Ze zijn op zoek naar nieuwe ervaringen, uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen.

De kinderen worden in de peuterspeelleergroepen/peuterspeelzalen spelenderwijs gestimuleerd, met een methodisch peuterprogramma door deskundige medewerkers, om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden te leren.

Samen leren

Er wordt gericht aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leeftijdsgroep. Leren samenwerken, omgaan met verschillen en samen verantwoordelijk zijn voor de groep en voor elkaar zijn vaardigheden die geleerd worden. Vaardigheden waar de kinderen hun leven lang profijt van zullen hebben.

Met een speciaal taalstimuleringsprogramma en vele taalactiviteiten wordt de taalontwikkeling van de kinderen gestimuleerd.

De kinderen ontmoeten elkaar een of meerdere ochtenden per week op de vaste groep. Dit is een veilige, warme en vertrouwde omgeving van waaruit het kind zich kan ontplooien.

Cultuur, natuur & beweging

De ontwikkeling van de creativiteit, natuurbeleving en beweging zijn eveneens
kenmerkend voor onze peuterspeelleergroepen. Er zijn veel creatieve en leerzame activiteiten. De pedagogisch medewerkers gaan op ontdekkingstocht met de kinderen in de nabije natuur. Buiten zijn en buiten spelen is belangrijk, want buiten doen kinderen andere ervaringen op en buiten worden de zintuigen anders geprikkeld.

Ook de motoriek van peuters is nog volop in ontwikkeling. Bewegen is leuk, dat leren we kinderen graag. Grote bewegingen, zoals klimmen, fietsen en rennen, maar ook kleine bewegingen, zoals bouwen en puzzelen.

Er is oog voor de talenten van elk kind en deze talenten worden gestimuleerd.

Goede voorbereiding op de basisschool

Het peuterprogramma is gericht op ontwikkelingsstimulering; hierdoor is de peuterspeelleergroep een goede voorbereiding op de basisschool. De peuterspeelleergroep vervult ook een preventieve functie bij een eventuele stagnatie in de ontwikkeling van het jonge kind, zodat in een vroeg stadium bijgestuurd kan worden.

Ook de vaste momenten in de kring zijn een goede voorbereiding op de basisschool.

Door een nauwe samenwerking van onze peuterspeelleergoepen Pim&Pom en de Kleine Prins met de basisschool waarin ze zich bevinden is er een doorgaande lijn in het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind.

Uk & Puk

Onze peuterspeelleergroepen/peuterspeelzalen maken gebruik van het taalprogramma Uk & Puk.

Uk & Puk besteedt aandacht aan 4 belangrijke ontwikkelingsgebieden:

  • Spraak en taalontwikkeling
  • Sociaal – emotionele vaardigheden
  • Beginnend rekenen
  • Motorische en zintuigelijke vaardigheden

Uk & Puk biedt praktische handvatten aan om peuters bij de ontwikkeling te begeleiden. Spelenderwijs worden ze vaardigheden bijgebracht die een soepele overgang naar de basisschool garanderen.

Kijk hier voor meer informatie over Uk & Puk

VVE gecertificeerd en subsidie

Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. is een VVE gecertificeerd bedrijf. Kinderen met een taalachterstand kunnen subsidie krijgen van de gemeente (de subsidie is o.a. inkomensafhankelijk), de indicatie wordt door het consultatiebureau beoordeeld.

Ook kunnen gezinnen met eenverdieners onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie. Wilt u meer weten over de subsidie? Vraag dan gerust meer informatie en uitleg aan via onze contactpagina of kijkt u in deze folder van de gemeente Buren.

Kijk hier voor de ouderbijdragen per inkomensgroep 2018.

Aansluitende tijden

De peuterspeelleergroep is voorbereidend op de basisschool, daarom sluiten de openingstijden aan op de onderwijstijden en is de peuterspeelleergroep ook dicht in de schoolvakanties.

Onze peuterspeelleergroepen vallen binnen de Wet Kinderopvang, daardoor komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten door de Belastingdienst.

Aanmelden

Wilt u uw kind direct aanmelden bij Kinderdagverblijf Buitenpret? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Buitenpret? Dat kan natuurlijk ook!

Aanmelden  Kijkje nemen

top