De Krullevaar

Onze VVE peuterspeelleergroep ‘De Krullevaar’ is gevestigd op onze hoofdlocatie in Rijswijk/Ravenswaaij.

Peuterspeelleergroep de Krullevaar is een van onze gecertificeerde VVE locaties waar wij op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend van 08.30 tot 12.30/13.30 uur opvang bieden voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

In deze leeftijdsfase maken kinderen een enorme ontwikkeling door.
Ze zijn op zoek naar nieuwe ervaringen, uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Om de naderende stap naar de basisschool te vergemakkelijken proberen wij peuters optimaal in hun ontwikkeling te stimuleren en ze kennis te laten maken met uitdagende ontwikkeling gerichte materialen en activiteiten.

Onze peuterspeelleergroep is net als de basisscholen 40 weken in het jaar open en is gesloten tijdens de schoolvakanties.
Door te werken volgens een vast patroon, zorgen wij voor regelmaat in de ochtend. Dit geeft kinderen houvast en het is voorspelbaar waardoor kinderen kunnen spelen vanuit een veilige basis. Hierdoor durven en kunnen zij de wereld ontdekken. We gebruiken op onze groep dagritmekaarten, deze helpen de kinderen regels en ritme van een dag te onthouden. Er is een vaste indeling van de ruimte, speelgoed staat steeds op dezelfde plek en we werken met twee vaste pedagogisch medewerkers. Stagiaires zijn er voor een langere periode.

We laten de kinderen spelenderwijs leren, ervaren en beleven en proberen ons in te leven in de belevingswereld van de kinderen. We vinden het belangrijk om er met elkaar een leuke ochtend van te maken. Een bezoek brengen aan de lammetjes, wandelen in het bos of een rondje rondom Kinderdagverblijf Buitenpret zijn uitjes waar de kinderen zichtbaar van genieten.

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Kinderen vanaf 2 jaar met een risico op een ontwikkelingsachterstand krijgen via het consultatiebureau een ‘Verklaring voor deelname aan VVE’.
Zij hebben voorrang bij plaatsing en bezoeken de peuterspeelleergroep drie of vier ochtenden per week. VVE kinderen moeten 16 uur VVE kunnen volgen, dit kan bij ons op peuterspeelleergroep de Krullevaar in Rijswijk en peuteropvang de Kleine Prins in Buren. Beide zijn minimaal 4 dagdelen van
4 uur open, 40 weken in het jaar.

Uk & Puk

Op onze groep worden de kinderen breed in hun ontwikkeling gestimuleerd door middel van het totaalprogramma van Uk & Puk. 
Handpop Puk is hét speelkameraadje van kinderen. In de meeste activiteiten speelt hij een rol. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen.

We bieden een breed aanbod aan activiteiten en stimuleren kinderen tot samenspel zodat ze van elkaar leren. We spelen als pedagogisch medewerkers mee in het spel van het kind. Door het aanbieden van activiteiten stimuleren we de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorisch- en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Puk is mede de kapstok waaraan we de vier basisdoelen ophangen. Ze zijn verwezen met de ontwikkelingsgebieden die terugkomen bij ieder thema van Uk & Puk. De ontwikkelingen van de kinderen zien we door dagelijks te observeren.

De globale dagindeling

De ochtenden op de peuterspeelleergroep zijn doorgaans als volgt opgebouwd:

08.15 – 08.30 uur: Ontvangst en vrij spelen
Op de tafel liggen puzzels, boekjes en wat constructiemateriaal. Ouder en kind worden begroet en de ouder helpt het kind met het puzzelen, lezen of bouwen op weg. Dit moment leent zich goed voor een onderling contact tussen pedagogisch medewerkers en ouder.

08.30 – 08.45 uur: Opening
Na het gezamenlijke opruimen gaan we zitten in de kring. De kringvorm versterkt de contacten tussen de pedagogisch medewerkers en kinderen. Wij verwelkomen samen met Puk alle kinderen in de kring en noemen de namen. Daarna zingen wij de liedjes uit de liedjeskoffer.

08.45 – 10.00 uur: Begeleid spelen / Uk & Puk programma
De kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen doen. In kleine groepjes worden activiteiten van Uk & Puk aangeboden. Wilt u meer weten over Uk & Puk kijkt u dan voor meer informatie onze Uk & Puk pagina.

10.00 -10.30 uur: Fruit eten en drinken
Iedereen neemt plaats aan tafel. De pedagogisch medewerkers praten met de kinderen over belevenissen. De kinderen kunnen zelf kiezen wat ze willen eten. Het fruit wordt geschild en in stukjes in bakjes gedaan. Nadat er gezongen is wordt het fruit gegeten. De kinderen krijgen een beker thee/water of aanmaaklimonade.

10.30 – 10.45 uur: Toiletbezoek/verschonen
Toiletbezoek en verschoning vragen maatwerk. Grote kinderen wordt gevraagd zoveel mogelijk zelf te doen(broek omhoog, hemd erin), kinderen gaan naar het toilet / het potje en worden bij een plas geprezen en de kinderen met een luier krijgen tijdens het verschonen aandacht door middel van een spelletje of een praatje.

10.45 – 12.30 uur: Buiten spelen / Uk & Puk programma
Wij proberen iedere dag met de kinderen buiten te spelen.

Wij splitsen de groep dan meestal op zodat wij nog even rustig met de kinderen een Uk & Puk een activiteit  kunnen doen.

Wij werken met de kinderen in kleine groepjes. Als de weersomstandigheden dit niet toelaten blijven we binnen om een gezamenlijke activiteit te doen.

12.20 – 12.30 uur: Ouderbetrokkenheid/Ophaalmoment

Prijzen 2023

De prijs voor peuterspeelleergroep de Krullevaar is te vinden bij onze tarieven. Voor subsidies verwijzen wij u graag door naar onze pagina met praktische informatie over onze peuterspeelleergroepen.

Ouders die beide werken kunnen van de belastingdienst, via de kinderopvangtoeslag een gedeelte terugvragen. Kinderen met een VVE-indicatie krijgen vanuit de gemeente subsidie. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen in aanmerking komen voor een subsidieplaats.