Pim & Pom

Onze peuterspeelleergroep ‘Pim & Pom’ is gevestigd in basisschool de ‘De Klepper’ in Zoelmond.

Bij peuterspeelleergroep Pim & Pom bieden wij op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 12.00 uur opvang voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

In deze leeftijdsfase maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Ze zijn op zoek naar nieuwe ervaringen, uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Om de naderende stap naar de basisschool te vergemakkelijken proberen wij peuters optimaal in hun ontwikkeling te stimuleren en ze kennis te laten maken met uitdagende ontwikkeling gerichte materialen en activiteiten. Onze peuterspeelleergroep is net als de basisscholen 40 weken in het jaar open en is gesloten tijdens de schoolvakanties.

Het voordeel van onze peuterspeelleergroep in de school is dat de kinderen al gewend raken aan het gebouw en de omgeving. Zo lopen peuters bijvoorbeeld regelmatig even met de pedagogisch medewerker mee door de school. Onze vestiging in de school en de goede samenwerking zorgt er ook voor dat de kinderen op een fijne manier door kunnen stromen naar de basisschool.

Uk & Puk

Op onze groep worden de kinderen breed in hun ontwikkeling gestimuleerd door middel van het totaalprogramma van Uk & Puk. Handpop Puk is hét speelkameraadje van kinderen. In de meeste activiteiten speelt hij een rol. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen.

We bieden een breed aanbod aan activiteiten en stimuleren kinderen tot samenspel zodat ze van elkaar leren. We spelen als pedagogisch medewerkers mee in het spel van het kind. Door het aanbieden van activiteiten stimuleren we de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorisch- en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Puk is mede de kapstok waaraan we de vier basisdoelen ophangen. Ze zijn verwezen met de ontwikkelingsgebieden die terugkomen bij ieder thema van Uk & Puk. De ontwikkelingen van de kinderen zien we door dagelijks te observeren.

De globale dagindeling

De ochtenden op de peuterspeelleergroep zijn doorgaans als volgt opgebouwd:

08.30 – 09.00 uur: Ontvangst en vrij spelen
Op de tafel liggen puzzels, boekjes en wat constructiemateriaal. Ouder en kind worden begroet en de ouder helpt het kind met het puzzelen, lezen of bouwen op weg. Dit moment leent zich goed voor een onderling contact tussen pedagogisch medewerkers en ouder.

09.00 – 09.15 uur: Opening
Na het gezamenlijke opruimen gaan we zitten in de kring. De kringvorm versterkt de contacten tussen de pedagogisch medewerkers en kinderen. We werken met Uk & Puk, lezen en zingen liedjes uit de liedjeskoffer.

09.30 – 10.00 uur: Begeleid spelen / Uk & Puk programma
De kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen doen. In kleine groepjes worden activiteiten van Uk & Puk aangeboden. Wilt u meer weten over Uk & Puk kijkt u dan voor meer informatie onze Uk & Puk pagina.

10.00 -10.30 uur: Fruit eten en drinken
Iedereen neemt plaats aan tafel. De pedagogisch medewerkers praten met de kinderen over belevenissen. De kinderen kunnen zelf kiezen wat ze willen eten. Het fruit wordt geschild en in stukjes in bakjes gedaan. Nadat er gezongen is wordt het fruit gegeten. De kinderen krijgen een beker thee/water of aanmaaklimonade.

10.45 – 11.00 uur: Toiletbezoek/verschonen
Toiletbezoek en verschoning vragen maatwerk. Grote kinderen wordt gevraagd zoveel mogelijk zelf te doen(broek omhoog, hemd erin), kinderen gaan naar het toilet / het potje en worden bij een plas geprezen en de kinderen met een luier krijgen tijdens het verschonen aandacht door middel van een spelletje of een praatje.

11.00 – 11.45 uur: Buiten spelen / Uk & Puk programma
Wij proberen iedere dag met de kinderen buiten te spelen. Als de weersomstandigheden dit niet toelaten blijven we binnen om een gezamenlijke activiteit te doen. We werken aan Uk & Puk activiteiten in kleine groepjes.

11.45 – 12.00 uur: Ouderbetrokkenheid/ophaalmoment.

Prijzen 2021

De prijs voor peuterspeelleergroep Pim & Pom is € 8,07 per uur. Voor subsidies verwijzen wij u graag door naar onze pagina met praktische informatie over onze peuterspeelleergroepen.

De betaling vindt achteraf plaats en de prijs wordt per maand berekend naar aantal dagen dat ‘Pim & Pom’ geopend is. Dit houdt in dat het maandbedrag iedere maand anders is en de dagen dat ‘De Kleine Prins’ gesloten is niet berekend worden (feestdagen of schoolvakanties).

Ouders die beide werken kunnen van de belastingdienst, via de kinderopvangtoeslag een gedeelte terugvragen. Kinderen met een VVE-indicatie krijgen vanuit de gemeente subsidie.

Inschrijven

Wilt u uw kind direct inschrijven bij Kinderdagverblijf Buitenpret? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Buitenpret? Dat kan natuurlijk ook!

Inschrijven  Kijkje nemen

top