Pim & Pom

Onze peuterspeelleergroep ‘Pim & Pom’ is gevestigd in basisschool de ‘De Klepper’ in Zoelmond.

In de leeftijd van 2 tot 4 jaar maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Ze zijn op zoek naar nieuwe ervaringen, uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Om peuters optimaal in hun ontwikkeling te stimuleren, ze kennis te laten maken met uitdagende ontwikkeling gerichte materialen en activiteiten en om de naderende stap naar de basisschool te vergemakkelijken heeft Kinderdagverblijf Buitenpret onder andere een peuterspeelleergroep in Zoelmond voor kinderen vanaf twee tot vier jaar. Hier worden kinderen een aantal ochtenden per week spelenderwijs gestimuleerd door middel van een methodisch peuterprogramma gegeven door pedagogisch medewerkers, om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden te leren.

Pim & Pom heeft een goede samenwerking met basisschool ‘De Klepper’ in Zoelmond.

Het voordeel van onze peuterspeelleergroep in de school is dat de kinderen al gewend raken aan het gebouw en de omgeving. Zo lopen peuters bijvoorbeeld regelmatig even met de pedagogisch medewerker mee door de school. Onze vestiging in de school en de goede samenwerking zorgt er ook voor dat de kinderen op een fijne manier door kunnen stromen naar de basisschool.

Onze peuterspeelleergroep is net als de school 40 weken in het jaar open en is gesloten tijdens de schoolvakanties.

De globale dagindeling

De ochtenden op de peuterspeelleergroep zijn doorgaans als volgt opgebouwd:
8.30 – 9.00 uur: Ontvangst en vrij spelen
Op de tafel liggen puzzels, boekjes en wat constructiemateriaal. Ouder en kind worden begroet en de ouder helpt het kind met het puzzelen, lezen of bouwen op weg. Dit moment leent zich goed voor een onderling contact tussen pedagogisch medewerkers en ouder.

9.00 – 9.15 uur: Grote kring
Na het gezamenlijke opruimen gaan we zitten in de kring. De kringvorm versterkt de contacten tussen de pedagogisch medewerkers en kinderen. We werken met Uk & Puk, lezen en zingen liedjes uit de liedjeskoffer.

9.30 – 10.00 uur: Begeleid spelen / Uk & Puk programma
De kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen doen. In kleine groepjes worden activiteiten van Uk & Puk aangeboden. Wilt u meer weten over Uk & Puk kijkt u dan voor meer informatie onze Uk & Puk pagina.

10.00 -10.30 uur: Fruit eten en drinken
Iedereen neemt plaats aan tafel. De pedagogisch medewerkers praten met de kinderen over belevenissen. De kinderen kunnen zelf kiezen wat ze willen eten. Het fruit wordt geschild en in stukjes in bakjes gedaan. Nadat er gezongen is wordt het fruit gegeten. De kinderen krijgen een beker thee/water of aanmaaklimonade.

10.45 -11.00 uur: Toiletbezoek/verschonen
Toiletbezoek en verschoning vragen maatwerk. Grote kinderen wordt gevraagd zoveel mogelijk zelf te doen(broek omhoog, hemd erin), kinderen gaan naar het toilet / het potje en worden bij een plas geprezen en de kinderen met een luier krijgen tijdens het verschonen aandacht door middel van een spelletje of een praatje.

11.00 – 11.45 uur: Buiten spelen / Uk & Puk programma
Wij proberen iedere dag met de kinderen buiten te spelen. Als de weersomstandigheden dit niet toelaten blijven we binnen om een gezamenlijke activiteit te doen. We werken aan Uk & Puk activiteiten in kleine groepjes.

11.45 – 12.00 uur: De kinderen worden opgehaald en Pim & Pom sluit.

Prijzen 2020

De prijs voor peuterspeelleergroep ‘Pim & Pom’ is €7,80 per uur.

Een dagdeel is 3,5 uur.
Openingstijden zijn 08.30 tot 12.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag.

Voor subsidies verwijzen wij u graag door naar onze pagina met praktische informatie over onze peuterspeelleergroepen.

Aanmelden

Wilt u uw kind direct aanmelden bij Kinderdagverblijf Buitenpret? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Buitenpret? Dat kan natuurlijk ook!

Aanmelden  Kijkje nemen

top