Praktische informatie

Hieronder kunt u informatie vinden over de oudercommissie en hoe wij omgaan met klachten en meningsverschillen.

Oudercommissie en belangenvereniging

Sinds 2007 is er bij Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. een oudercommissie.

Onze peuterspeelleergroepen worden vertegenwoordigd in de oudercommissie van Kinderdagverblijf Buitenpret B.V.

De leden behartigen de belangen van de ouders.

Ilse Ooms is onze voorzitter en zij is te bereiken via ocbuitenpret@gmail.com.

De oudercommissie heeft adviesrecht op de volgende onderwerpen:

a) De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot:

 • aantal kinderen per pedagogisch medewerker
 • groepsgrootte
 • opleidingseisen beroepskrachten
 • inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding

b) Pedagogisch beleidsplan

c) Voedingsaangelegenheden

d) Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid

e) Openingstijden

f) Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling

g) Wijziging van de tarieven van de kinderopvang

Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. is lid van stichting Boink, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang. Klik hier voor de website van Boink.

Alternatieve ouderraadpleging

Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. heeft één oudercommissie en niet een oudercommissie op iedere vestiging. Daardoor maakt Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. gebruik van de alternatieve ouderraadpleging. Dit houdt in dat u hier op de hoogte wordt gehouden van de vergadermomenten van onze oudercommissie zodat de locaties die niet vertegenwoordigd worden in de oudercommissie zich bij de vergadering aan kunnen sluiten. Daarnaast zal kinderdagverblijf Buitenpret B.V. over de volgende zaken advies vragen d.m.v. een korte enquête:

 • De kwaliteit van de opvang ( met betrekking tot de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid
 • Het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding
 • Veiligheid en gezondheid
 • Openingstijden
 • Spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • Regelingen inzake de behandeling van klachten
 • Wijziging van de prijs van kinderopvang

Klachten en meningsverschillen

Wanneer er klachten of meningsverschillen zijn proberen wij deze zo goed mogelijk op te lossen. We zijn aangesloten bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Dit is een onafhankelijke instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen ondernomen kunnen worden. Deze klachtencommissie doet een uitspraak waarin haar bevindingen, oordeel en aanbevelingen zijn opgenomen. Zowel de organisatie als de indiener van de klacht ontvangen deze uitspraak. Meer informatie over deze klachtencommissie vindt u hier op hun website  Bij onopgeloste calamiteiten kunt u zich hier toe wenden.

We gaan er echter vanuit dat bij ongenoegen, irritaties of klachten als eerste de betreffende persoon wordt aangesproken. De pedagogisch medewerker staat u graag te woord: elke suggestie van een ouder is een kans voor ons om zich te verbeteren!

Tevens is Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. ook aangesloten bij Stichting geschillencommissie. Als er klachten zijn vanuit de oudercommissie, waar ze met kinderdagverblijf Buitenpret B.V. niet uitkomen dan kunnen zij daar advies vragen. Klik hier voor de website van de geschillencommissie.

Klik hier voor ons certificaat van de geschillencommissie.

Aanmelden

Wilt u uw kind direct aanmelden bij Kinderdagverblijf Buitenpret? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Buitenpret? Dat kan natuurlijk ook!

Aanmelden  Kijkje nemen

top