Praktische informatie

Hieronder kunt u informatie vinden hoe wij omgaan met klachten en meningsverschillen.

Klachten en meningsverschillen

Wanneer er klachten of meningsverschillen zijn proberen wij deze zo goed mogelijk op te lossen.

We gaan er vanuit dat bij ongenoegen, irritaties of klachten als eerste de betreffende persoon wordt aangesproken. De pedagogisch medewerker staat u graag te woord: elke suggestie van een ouder is een kans voor ons om zich te verbeteren!

Klik hier voor ons interne klachtenregelement.

We zijn aangesloten bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Dit is een onafhankelijke instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen ondernomen kunnen worden. Bij onopgeloste calamiteiten kunt u zich hier toe wenden. Meer informatie is te vinden op deze website.

Tevens is Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. ook aangesloten bij Stichting geschillencommissie.

Komt u er nog steeds niet uit, ook niet via bemiddeling of mediation dan is er de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang  om te komen tot een uitspraak. Met deze formele stap wordt uw klacht een geschil genoemd.

De Geschillencommissie Kinderopvang is een onafhankelijke commissie, die geschillen tussen kinderopvangorganisaties en consumenten beoordeelt. De commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. Zij luisteren naar u en de ondernemer, beoordelen het geschil en doen als regel een bindende uitspraak over het geschil waaraan beide partijen zich moeten houden.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang?
De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn o.a.:

  • Uitvoering van de overeenkomst
  • Verandering van de overeenkomst
  • Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Kwaliteit van de opvang
  • Kosten van de opvang
  • Opvangtijden

Meer informatie over deze geschillencommissie is te vinden op deze website.