Vacature: Raad van Toezicht

Vindt u ook dat u kunt bijdragen aan de kwaliteit van Kinderdagverblijf Buitenpret? Kom dan in de Raad van Toezicht!

Kinderdagverblijf Buitenpret
Kinderdagverblijf Buitenpret is ontstaan in 2006 en biedt een variabel aanbod aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Kinderdagverblijf Buitenpret bestaat uit 3 horizontale groepen, een baby-, dreumes-, en peutergroep, 1 verticale plusgroep voor kinderen met en zonder specifieke zorgvraag. Buitenpret heeft op 3 locaties een peuterspeelleergroep en op 4 locaties een buitenschoolse opvang.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze en in lijn met governance ontwikkelingen toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst de RvT besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder.
RvT fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de Governancecode Zorg. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:
– ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
– kwaliteit van dienstverlening;
– de organisatie en haar prestaties;
– het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
– het functioneren van de bestuurder;
– belangrijke externe ontwikkelingen;
– de statutair voorgeschreven taken.

De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.
In een goed samengestelde raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

Als lid van de Raad van Toezicht ben je de schakel naar de bestuurder en weet je beiden op de juiste wijze te verbinden. Je bereidt, in overleg met de bestuurder, de agenda voor de raadsvergaderingen voor en bent verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad.

Het profiel
Je bent een ervaren bestuurder van een organisatie en je hebt ervaring in een context waar stakeholdermanagement relevant is. Je hebt kennis van de 1e lijn, óf het sociaal domein, óf andere sectoren in de zorg en je kijkt en denkt domein-overstijgend. Je hebt ervaring met netwerkorganisaties. Je hebt een visie op de maatschappelijke ontwikkelingen en veel affiniteit met de uitdagingen waar Kinderdagverblijf Buitenpret voor staat. Je begrijpt de complexiteit van het realiseren van vernieuwingen terwijl het huidige systeem nog bestaat.
Je bent actief in je loopbaan en staat met beide benen in de maatschappij. Je hebt strategisch inzicht, je behoudt het overzicht en je voert de regie. Je bent sterk gericht op de relatie. Je bent krachtig, duidelijk, verbindend en ontspannen. Je vervult met gemak de rol van sparring partner.

Als lid van de Raad van toezicht dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

  • betrokkenheid met de kinderopvang en zorg en het sociaal;
  • affiniteit met de doelstelling van Kinderdagverblijf Buitenpret;
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
  • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
  • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
  • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • een brede maatschappelijke oriëntatie;
  • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Kinderdagverblijf Buitenpret stellen.

Uiteraard geldt voor deze toezichthouder dat hij affiniteit heeft met de organisatie en hart voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. Het is noodzakelijk dat jij voldoende tijd hebt om deze nevenfunctie goed in te vullen en dat jij bereid bent om zijn relevante netwerk ter beschikking te stellen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Heleen de Ronde op nummer 06-14620059. Om te solliciteren kunt u uw CV en motivatiebrief sturen naar heleen@kinderdagverblijfbuitenpret.nl.

 

Inschrijven

Wilt u uw kind direct inschrijven bij Kinderdagverblijf Buitenpret? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Buitenpret? Dat kan natuurlijk ook!

Inschrijven  Kijkje nemen

top