Pittige Jaren is een gratis training voor ouders in de gemeente Buren. De training is voor ouders met kinderen in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar. Het programma richt zich op het versterken van de opvoedingsvaardigheden van ouders. Je leert hoe je het gedrag van je kind kan veranderen. En je leert hoe je de sociale vaardigheden van je kind kan versterken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het programma effect heeft.

Klik hier voor de flyer.