Babygroep de Torteltuin

Ouders dragen de zorg voor en de opvoeding van hun kind(eren), hun kostbaarste bezit, tijdelijk aan ons over. Wij zijn ons dan ook bewust van de (grote) verantwoordelijkheid en nemen deze taak met veel plezier, positieve energie en deskundigheid op ons.

Onze visie

Met ons vaste team van pedagogisch medewerkers bieden wij dagelijks opvang aan maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot ongeveer 24 maanden.

Ieder kind krijgt bij ons op gepaste wijze individuele zorg en aandacht en ontwikkelt zich in eigen tempo en behoeften We stimuleren de kinderen en kijken naar wat ze nodig hebben om in hun ontwikkeling verder te komen.

Bij ons op de groep willen we kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Ieder kind is uniek en waardevol en we laten zien dat ieder kind er mag zijn. We kijken dagelijks waar het kind op dat behoefte aan heeft en waar hij/zij is in zijn ontwikkeling.

 

 

 

 

 

Bij de Torteltuin ontbreekt er voor de jonge baby’s een vast dagritme, zoals we dit bij de andere groepen binnen Kinderdagverblijf Buitenpret kennen. Dat ritme geven de baby’s zelf aan. Pas de wat oudere kinderen hebben wat meer een dagritme. Wij nemen het eet-, slaap-, en ontwikkelingsritme van elk individueel kind als uitgangspunt voor de verzorging en opvoeding in de groep.

Om op een goede en prettige manier voor de kinderen op onze groep te zorgen, houden wij o.a. dagelijks voor de jonge kinderen via het ouderportaal van KidsKonnect dagschema’s bij. In het dagschema beschrijven wij o.a. wanneer het kind gedronken, gegeten en geslapen heeft. Deze worden aan het einde van iedere werkdag met ouders/verzorgers gedeeld. 

 

 

 

 

 

Ons streven is om een huiselijke sfeer te creëren door gezellig met elkaar aan tafel te eten en drinken, op de bank boekjes te lezen of samen te spelen in verschillende hoeken. Dagelijks beginnen we samen de dag. Ieder kind wordt gezien, Puk begroet alle kinderen, een boekje wordt voorgelezen en er worden themagerichte liedjes gezongen uit de liedjes koffer. Wanneer het weer het toelaat, genieten we dagelijks van alle ‘Buitenpret’ op ons uitdagende speelterrein. Aangrenzend aan onze groep hebben wij een met hout omheind speelterrein waar ook de kleinste kinderen, op het zachte kunstgras, kunnen genieten van ‘Buitenpret’. Een verrijking op onze groep, wat er voor zorgt dat de kinderen zich ook buiten veilig en vertrouwd voelen. 

 

 

 

 

Binnen onze groep vinden we het belangrijk om dagelijks een vast ritme te hebben.
Vanuit dat ritme bouwen we onze activiteiten er om heen. Door de dag heen zijn er bepaalde momenten die steeds terug komen, deze kondigen we aan door een vast liedje te zingen. We merken aan de kinderen dat dit rust geeft, kinderen weten dan wat er gaat gebeuren. We splitsen onze groep regelmatig op waardoor we in kleinere groepjes kunnen spelen en er hierdoor ook op een andere manier gespeeld wordt. Bij het werken in kleinere groepjes gebruiken we Uk & Puk activiteiten. We nemen de tijd voor verzorgingsmomenten om zo één op één contact met een kind te hebben.

Uk & Puk
Ook op onze groep werken we met het totaalprogramma Uk & Puk. Handpop Puk is hét speelkameraadje van kinderen. Puk biedt troost en is het vriendje bij wie kinderen zich veilig voelen. Voor ons is Puk hét middel om kinderen al op jongere leeftijd al bij een activiteit te betrekken.
Door het aanbieden van verschillende individuele activiteiten en activiteiten in kleine groepjes stimuleren wij de spraak- en taalvaardigheid,
sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. De activiteiten zijn onder andere verweven met de voedings-
en verschoonmomenten in de dag.