Vakantieopvang

In de schoolvakanties kunt u bij Kinderdagverblijf Buitenpret vakantieopvang afnemen voor uw kind

Onze vakantieopvang vindt plaats in de ruimte van BSO de Pettefletters op onze hoofdlocatie in Rijswijk. Kinderen van alle 4 onze BSO locaties (Buren, Zoelmond, Rijswijk en Beusichem) zitten bij elkaar in de groep. Wij werken met 2 groepen. 1 groep in de leeftijd van 4 jaar t/m 12 jaar en 1 groep in de leeftijd van 4 t/m 12
jaar. De eerste groep bestaat uit maximaal 20 kinderen en wordt begeleid door 2 vaste pedagogisch medewerkers. De tweede groep bestaat uit maximaal 11 kinderen en wordt begeleid door 1 vaste pedagogisch medewerker. Deze pedagogisch medewerkers zijn allemaal werkzaam op 1 van onze BSO’s.

Voor de vakanties wordt er altijd een activiteitenplanning gemaakt. Iedere dag worden er leuke en uitdagende activiteiten aangeboden soms rondom een thema. In de herfstvakantie worden er bijv. allemaal activiteiten rondom de herfst gedaan(denk aan: herfstwandeling maken in het bos of herfststukjes maken). De activiteiten worden aangeboden voor verschillende leeftijden. We bieden zoveel mogelijk afwisselende
activiteiten aan denk hierbij aan: handenarbeid, creatief, sport, spel.

Wij bieden in de vakanties een gevarieerd, sportief en creatief programma aan. In de vakanties zijn de kinderen lekker vrij en zijn ze een hele dag bij Kinderdagverblijf Buitenpret. Deze tijd vullen we op een leuke en uitdagende manier in.

Voor de vakanties wordt er altijd een activiteitenplanning gemaakt. Iedere dag worden er leuke en prikkelende activiteiten aangeboden soms rondom een thema. In de herfstvakantie worden er bijvoorbeeld allemaal activiteiten rondom de herfst gedaan, denk aan herfststukjes maken. In de zomervakantie wordt er voor zes weken een activiteitenplan gemaakt. Er worden bijvoorbeeld hutten van pallets gebouwd, lekker met water gespeeld, sieraden gemaakt en oud Hollandse spelletjes gespeeld.

De activiteiten worden aangeboden voor verschillende leeftijden. We bieden zoveel mogelijk afwisselende activiteiten aan denk hierbij aan: handenarbeid, creatief, sport, spel.

De dagindeling tijdens de vakantieopvang:

7.30 uur:                               Inloop
9.00 uur:                               Start programma
9.30 uur:                               Fruit eten en thee/water/sap drinken
10.00 uur:                             Activiteiten aanbieden, buiten spelen, vrij spelen.
12.00 uur:                             De kinderen krijgen een lunch
12.40 uur:                             Gezamenlijk de tafel afruimen
12.50 uur:                             Vrij spelen, activiteit aanbieden, buiten spelen
15.00 uur:                             We drinken thee/water/sap en eten wat met de kinderen in eigen stampgroep.
15.30 uur                              Kinderen gaan buiten spelen (afhankelijk van het weer).
16.15 uur:                             Er wordt een (gerichte) activiteit aangeboden zoals spelletjes,                                              knutselen, met de Kapla, Knex of Lego. Kinderen zijn vrij om hier aan deel te nemen.
17.00                                     Water/thee/sap drinken en eten een appel/cracker.
17.30 uur:                             Met de kinderen ruimen we het meeste speelgoed in de
ruimtes op.
18.00 uur:                             De kinderen zijn opgehaald.

Hoe kunt u vakantieopvang afnemen voor uw kind(eren)?

Vakantieopvang is niet standaard opgenomen in onze BSO contracten, ouders kunnen kiezen voor het inkopen van ‘voorraaddagen’ of ‘losse afname’. De dagen (voorraad) die u inkoopt voor 2022 zijn ook alleen maar te gebruiken in 2022.

Vakantieopvang afnemen

U kunt altijd vakantieopvang voor uw kind a

 

fnemen, ook als hij/zij normaal niet aanwezig is op onze BSO.

De vakantieopvang vindt altijd plaats op onze locatie in Rijswijk GLD.

 

Aanmelden

Wilt u uw kind direct aanmelden bij Kinderdagverblijf Buitenpret? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Buitenpret? Dat kan natuurlijk ook!

Aanmelden  Kijkje nemen

top