BSO De Lispeltuut

BSO de Lispeltuut is gevestigd in basisschool de Klepper in Zoelmond. In de naastgelegen speeltuin kunnen kinderen vanuit onze groepsruimte direct buiten spelen. Tijdens de schoolweken bieden we opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De groep bestaat uit 30 kinderen en wordt begeleid door drie vaste pedagogisch medewerkers. Dit zorgt voor stabiliteit. De kinderen worden opgesplitst in 2 stamgroepen. De kinderen komen van de school uit Zoelmond. Tijdens de schoolvakanties vindt er vakantieopvang plaats op onze hoofdlocatie in Rijswijk in de groepsruimte van BSO de Pettefletters.

Kinderen kunnen genieten van een variërend aanbod in themagerichte activiteiten. We stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden; de fantasie met verkleedkleren, het sporten voor o.a. de motoriek en de Kapla voor rekenprikkels. Wij als pedagogisch medewerkers spelen regelmatig mee tijdens activiteiten. We stimuleren de zelfstandigheid en hebben respect voor eigen inbreng en creativiteit.

De tafelmomenten zijn voor ons een belangrijk onderdeel in de middag. Voor de kinderen is dit een rustmoment na de schooldag maar ook een moment om sociaal met elkaar samen te zijn. Tijdens deze momenten kunnen de kinderen hun verhaal kwijt, er wordt geluisterd en besproken wat we gaan doen. Beweging is een terugkomend onderdeel in de middag.

Doordat wij de kinderen veel in kleine groepjes laten spelen, kunnen wij de kinderen ‘zien’ en inspringen op hun behoeften. We letten erop dat spelletjes in teamverband niet altijd competitiegericht zijn. Kinderen mogen ervaren en ontdekken zowel binnen in onze groepsruimte als buiten op het schoolplein of de naastgelegen speeltuin. Tijdens de wintermaanden maken wij gebruik van de gymzaal in Beusichem. Hier gaan wij met eigen vervoer naartoe. In de gymzaal krijgen de kinderen veel bewegingsactiviteiten aangeboden op het gebied van sport en spel.

Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. We vinden het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en wij als pedagogisch medewerkers geven hierin graag het goede voorbeeld. Ons speelgoed staat op vaste plekken zodat kinderen weten waar ze wat kunnen pakken. Kinderen mogen zich uiten bij ons en wij geven door middel van huisregels de kaders aan. We zorgen er samen voor dat de Lispeltuut een warme plek is waarbinnen kinderen zichzelf mogen én kunnen zijn!

Voorschoolse opvang (VSO)

Op onze locatie kunt u geen gebruik maken van VSO, deze vindt plaats op onze hoofdlocatie in Rijswijk in de ruimte van BSO de Pettefletters. Kinderen die gebruik maken van de VSO worden tijdens schoolweken in principe tussen 07.00 en 08.00 uur gebracht. Tijdens de schoolvakanties vindt er op de locatie in Rijswijk vakantieopvang plaats.

Er is gelegenheid om vrij te spelen en wanneer er interesse voor is wordt er een activiteit aangeboden. Rond 08.15 uur worden de kinderen, afhankelijk van de afstand, door een pedagogisch medewerker met een bus van Kinderdagverblijf Buitenpret naar school gebracht. De oudste kinderen worden naar het schoolplein gebracht en de jongste kinderen tot in de klas.

Aanmelden

Wilt u uw kind direct aanmelden bij Kinderdagverblijf Buitenpret? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Buitenpret? Dat kan natuurlijk ook!

Aanmelden  Kijkje nemen

top