BSO De Pettefletters

Onze BSO de Pettefletters is gevestigd op onze hoofd locatie in Rijswijk en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De groep bestaat uit maximaal 30 kinderen en wordt begeleid door drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De kinderen worden opgesplitst in 2 stamgroepen, Pettefletters 1 en Pettefletters 2. Wij werken bewust met 2 stampgroepen. Oudere kinderen kunnen jonge kinderen helpen en jonge kinderen leren van het spel van oudere kinderen.

Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven en kunnen zij de wereld ontdekken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij ons op de groep veilig voelen en ieder kind wordt door ons gezien.
Elke middag bij ons op de BSO ziet er qua dagritme hetzelfde uit. Hierdoor weten de kinderen waar ze aan toe zijn. Tijdens het eten en drinken splitsen we de stamgroepen op en schuiven wij als pedagogisch medewerker gezellig aan voor een praatje.

Kinderen mogen bij ons zichzelf zijn en er is volop gelegenheid om vrij te spelen.
We vinden het belangrijk dat kinderen lekker veel buiten kunnen spelen en hierdoor fijn kunnen ontspannen. We dagen de kinderen uit dingen te ervaren en te ontdekken door middel van onze grote buitenruimte, de werkplaats, de pipowagen, variatie in speelmaterialen en door onze activiteitenplanning. Ook binnen mogen kinderen zichzelf zijn en kiezen waar ze mee willen spelen, dit wordt door ons als pedagogisch medewerkers gestimuleerd. We bieden uitdagende creatieve activiteiten aan zoals bijvoorbeeld knutselen, strijkkralen, werken met hout en metaal in de ‘Buitenpretplaats’, schminken of lekker vrij spelen met Lego, de garage, auto’s of het keukentje.

De kinderen worden door ons als pedagogisch medewerkers met de bus/auto van verschillende omliggende scholen gehaald. Dit zijn o.a. de scholen uit Ravenswaaij, Rijswijk, Maurik, Zoelen, Beusichem, Zoelmond en Buren. De kinderen verzamelen bij een vast punt op het schoolplein en herkennen de buschauffeur aan een felgeel hesje. Er wordt naar gestreefd dat de kinderen zoveel mogelijk door dezelfde pedagogisch medewerker worden opgehaald.

Voorschoolse opvang (VSO)

Op onze locatie in Rijswijk is er voor de scholen Beusichem, Zoelmond, Ravenswaaij en Rijswijk op aanvraag en in overleg VSO mogelijk. Kinderen die gebruik maken van de VSO worden tijdens schoolweken in principe tussen 07.00 en 08.00 uur gebracht en vindt plaats in de ruimte van de BSO. Tijdens de schoolvakanties vindt er op onze locatie in Rijswijk vakantieopvang plaats.

Er is gelegenheid om vrij te spelen en wanneer er interesse voor is wordt er een activiteit aangeboden. Rond 08.15 uur worden de kinderen, afhankelijk van de afstand, door een pedagogisch medewerker met een bus van Kinderdagverblijf Buitenpret naar school gebracht. De oudste kinderen worden naar het schoolplein gebracht en de jongste kinderen tot in de klas.

Aanmelden

Wilt u uw kind direct aanmelden bij Kinderdagverblijf Buitenpret? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Buitenpret? Dat kan natuurlijk ook!

Aanmelden  Kijkje nemen

top