BSO De Vrijbuiter

Onze BSO de Vrijbuiter is gevestigd bij voetbalvereniging BZS in Beusichem en biedt tijdens de schoolweken opvang een kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De groep bestaat uit maximaal 44 kinderen en wordt begeleid door twee of meer gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Er is altijd een sportmedewerker aanwezig die de sportlessen verzorgd. De kinderen komen van de naastgelegen Prins Willem Alexanderschool en worden opgesplitst in 2 stamgroepen. Tijdens de schoolvakanties vindt er vakantieopvang plaats op onze hoofdlocatie in Rijswijk in de groepsruimte van BSO de Pettefletters.

De kinderen kunnen genieten van de ruime sportvelden en een gevarieerd activiteitenaanbod. Ook worden activiteiten aangeboden op gebied van sport en spel in de gymzaal van de naastgelegen school. De kinderen mogen bij ons zelf kiezen of ze naar de sportvelden/gymzaal gaan. Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor de kinderen zich zeker voelen bij de Vrijbuiter. Vanuit een veilige basis durven en kunnen zij al spelenderwijs gaan ontdekken. Elke middag bij ons op de BSO ziet er qua dagritme hetzelfde uit, hierdoor weten kinderen waar ze aan toe zijn. Samen met de kinderen hebben wij regels gemaakt waar wij ons aan houden zoals bijvoorbeeld respect hebben voor elkaar, samen spelen en op je beurt wachten.

In ons dagritme worden normen en waarden vloeiend verwerkt. Wanneer de kinderen uit school komen, eten en drinken we gezellig aan verschillende tafels. Wij als pedagogisch medewerkers schuiven dan aan om een praatje te maken, zo proberen wij een gezellige thuissituatie te creëren. Vervolgens splitsen we de groep op en gaat 1 groep sporten en de andere groep gaat een activiteit doen in de groepsruimte. Dit wordt daarna omgedraaid.

Op onze groep worden de kinderen in hun ontwikkeling gestimuleerd door middel van variatie in de gerichte activiteiten. Wanneer kinderen zelf ideeën hebben om iets te knutselen van bijvoorbeeld verschillende materialen, wordt dit door ons als pedagogisch medewerkers gestimuleerd. Dit geeft altijd een mooi resultaat en een kind voelt zich dan gehoord.

Voorschoolse opvang (VSO)

Op onze locatie kunt u geen gebruik maken van VSO, deze vindt plaats op onze hoofdlocatie in Rijswijk in de ruimte van BSO de Pettefletters. Kinderen die gebruik maken van de VSO worden tijdens schoolweken in principe tussen 07.00 en 08.00 uur gebracht. Tijdens de schoolvakanties vindt er op de locatie in Rijswijk vakantieopvang plaats.

Er is gelegenheid om vrij te spelen en wanneer er interesse voor is wordt er een activiteit aangeboden. Rond 08.15 uur worden de kinderen, afhankelijk van de afstand, door een pedagogisch medewerker met een bus van Kinderdagverblijf Buitenpret naar school gebracht. De oudste kinderen worden naar het schoolplein gebracht en de jongste kinderen tot in de klas.

 

Aanmelden

Wilt u uw kind direct aanmelden bij Kinderdagverblijf Buitenpret? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Buitenpret? Dat kan natuurlijk ook!

Aanmelden  Kijkje nemen

top