BSO Drakensteijn

BSO Drakensteijn is gevestigd in de Beatrixschool in Buren en biedt tijdens de schoolweken opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Tijdens de schoolvakanties vindt er vakantieopvang plaats op onze hoofdlocatie in Rijswijk in de groepsruimte van BSO de Pettefletters.
Onze groep bestaat uit Drakensteijn 1 en Drakensteijn 2. Drakensteijn 1 bestaat uit maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar en wordt begeleid door 2 vaste pedagogisch medewerkers. Deze groep start de middag in hun eigen stamgroep in de binnenruimte en maakt daarna roulerend met Drakensteijn 2 gebruik van de binnenruimte/unit ook wel keuken genoemd, de buitenruimte en de sportzaal.

Drakensteijn 2 bestaat uit maximaal 11 of 22 kinderen in de leeftijd van 6  t/m 12 jaar en wordt begeleid door 1 vaste pedagogisch medewerker bij  maximaal 11 kinderen en 2 vaste pedagogisch medewerkers bij maximaal 22 kinderen. Deze groep start de middag in hun eigen stamgroep op het leerplein en maakt daarna roulerend met Drakensteijn 1 gebruik van de binnenruimte, het leerplein, de buitenruimte en de sportzaal. Wij werken in het totaal met maximaal 44 BSO kinderen. Er is altijd een sportmedewerker aanwezig die zorgt voor uitdagende en leuke activiteiten in de gymzaal van de gemeente Buren.

Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor de kinderen zich zeker voelen bij Drakensteijn. Vanuit een veilige basis durven en kunnen zij al spelenderwijs gaan ontdekken. Elke middag bij ons op de BSO ziet er qua dagritme hetzelfde uit, hierdoor weten kinderen waar ze aan toe zijn.
De kinderen eten en drinken na schooltijd gezamenlijk in hun eigen groep en daarna gaat Drakensteijn 2 sporten en gaat Drakensteijn 1 een activiteit doen in de groepsruimte of naar buiten. Daarna wisselen beide groepen om.

Kinderen kunnen bij ons heerlijk zichzelf zijn en mogen na schooltijd kiezen wat ze graag willen doen. Er worden verschillende themagerichte activiteiten aangeboden zodat kinderen afwisseling hebben en steeds iets anders kunnen kiezen. We bieden knutsel-, sport-, spel- en muziekactiviteiten aan maar ook timmeren, dansen en bewegen. de activiteiten worden allemaal op verschillende niveaus aangeboden zodat alle leeftijden hier aan deel kunnen nemen. Kinderen mogen hun eigen inbreng/creativiteit gebruiken, dit zorgt voor prachtige middagen!

Voorschoolse opvang

VSO vindt plaats op onze eigen locatie. Kinderen die gebruik maken van de VSO worden tijdens schoolweken in principe tussen 07.30 en 08.00 uur gebracht. Tijdens de schoolvakanties vindt er op de locatie in Rijswijk vakantieopvang plaats. Er is gelegenheid om vrij te spelen en wanneer er interesse voor is wordt er een activiteit aangeboden. Rond 08.20 uur worden de jongere kinderen door een pedagogisch medewerker naar hun klas gebracht.
De oudste kinderen mogen zelfstandig gaan. Er is een mogelijkheid dat de kinderen die voor 7.45 uur aanwezig zijn ontbijten bij de VSO.
Wij vragen ouders dan wel zelf het ontbijt mee te geven aan hun kind.