Dreumesgroep de Stampertjes

Ieder kind is uniek en waardevol en we laten zien dat ieder kind er mag zijn.

Onze visie
Met ons vaste team van pedagogisch medewerkers bieden wij dagelijks opvang aan ongeveer 16 kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 2,5 jaar. Ouders dragen de zorg voor en de opvoeding van hun kind(eren), hun kostbaarste bezit, tijdelijk aan ons over. Wij zijn ons dan ook bewust van de (grote) verantwoordelijkheid en nemen deze taak met veel plezier, positieve energie en deskundigheid op ons. Bij ons op de groep willen we kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Ieder kind is uniek en waardevol en we laten zien dat ieder kind er mag zijn. We kijken dagelijks waar het kind op dat behoefte aan heeft en waar hij/zij is in zijn ontwikkeling. We nemen bijvoorbeeld uitgebreid de tijd om kinderen op het potje te laten plassen, een moeilijke puzzel te laten maken of zelf hun jas en/of schoenen aan te laten trekken.

 

 

 

 

Ons streven is om een huiselijke sfeer te creëren door gezellig met elkaar aan tafel te eten en drinken, op de bank boekjes te lezen of samen te spelen in verschillende hoeken. Dagelijks beginnen we de dag in de kring. Ieder kind wordt gezien, Puk begroet alle kinderen, een boekje wordt voorgelezen en er worden themagerichte liedjes gezongen uit de liedjes koffer. Wanneer het weer het toelaat, genieten we dagelijks van alle ‘Buitenpret’ op ons uitdagende speelterrein.

 

 

 

 

Binnen onze groep vinden we het belangrijk om dagelijks een vast ritme te hebben.
Vanuit dat ritme bouwen we onze activiteiten er om heen. Door de dag heen zijn er bepaalde momenten die steeds terug komen, deze kondigen we aan door een vast liedje te zingen. We merken aan de kinderen dat dit rust geeft, kinderen weten dan wat er gaat gebeuren. We splitsen onze groep regelmatig op waardoor we in kleinere groepjes kunnen spelen en er hierdoor ook op een andere manier gespeeld wordt. Bij het werken in kleinere groepjes gebruiken we Uk & Puk activiteiten. We nemen de tijd voor verzorgingsmomenten om zo één op één contact met een kind te hebben.

Uk & Puk
Ook op onze groep werken we met het totaalprogramma Uk & Puk. Handpop Puk is hét speelkameraadje van kinderen. Puk biedt troost en is het vriendje bij wie kinderen zich veilig voelen.

Door het aanbieden van verschillende themagerichte activiteiten in kleine groepjes stimuleren wij de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. We merken dat kinderen in kleine groepjes meer zichzelf laten zien. Kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 2,5 jaar spelen nog veel parallel of vinden het fijn om alleen te spelen. We geven een aanzet tot (samen)spel door met de kinderen mee te spelen, hiermee proberen we de interactie tussen kinderen te stimuleren.