De Kleine Prins

Onze VVE peuteropvang ‘De Kleine Prins’ is gevestigd in de ‘Openbare basisschool Koningin Beatrix’ in Buren.

Peuteropvang de Kleine Prins is een van onze gecertificeerde VVE locaties waar wij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 08.30 tot 12.30/13.00 uur opvang bieden voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

In deze leeftijdsfase maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Ze zijn op zoek naar nieuwe ervaringen, uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Om de naderende stap naar de basisschool te vergemakkelijken proberen wij peuters optimaal in hun ontwikkeling te stimuleren en ze kennis te laten maken met uitdagende ontwikkeling gerichte materialen en activiteiten. Onze peuterspeelleergroep is net als de basisscholen 40 weken in het jaar open en is gesloten tijdens de schoolvakanties.

Het voordeel van onze peuteropvang in de school is dat de kinderen al gewend raken aan het gebouw en de omgeving. Zo lopen peuters bijvoorbeeld regelmatig even met de pedagogisch medewerker mee door de school. Onze vestiging in de school en de goede samenwerking zorgt er ook voor dat de kinderen op een fijne manier door kunnen stromen naar de basisschool.

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Kinderen vanaf 2 jaar met een risico op een ontwikkelingsachterstand krijgen via het consultatiebureau een ‘Verklaring voor deelname aan VVE’. Zij hebben voorrang bij plaatsing en bezoeken de peuterspeelleergroep drie of vier ochtenden per week. VVE kinderen moeten 16 uur VVE kunnen volgen, dit kan bij ons op peuterspeelleergroep de Krullevaar in Rijswijk en peuteropvang de Kleine Prins in Buren. Beide zijn 4 dagdelen van 4 uur open, 40 weken in het jaar.

Uk & Puk

Op onze groep worden de kinderen breed in hun ontwikkeling gestimuleerd door middel van het totaalprogramma van Uk & Puk. Handpop Puk is hét speelkameraadje van kinderen. In de meeste activiteiten speelt hij een rol. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen.

We bieden een breed aanbod aan activiteiten en stimuleren kinderen tot samenspel zodat ze van elkaar leren. We spelen als pedagogisch medewerkers mee in het spel van het kind. Door het aanbieden van activiteiten stimuleren we de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorisch- en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Puk is mede de kapstok waaraan we de vier basisdoelen ophangen. Ze zijn verwezen met de ontwikkelingsgebieden die terugkomen bij ieder thema van Uk & Puk. De ontwikkelingen van de kinderen zien we door dagelijks te observeren.

De globale dagindeling

Tussen 8.15 uur en 8.30 uur wordt uw kind verwacht.
Op de tafel liggen puzzels, boekjes en wat constructiemateriaal. Ouder en kind worden begroet en de ouder helpt het kind met het puzzelen, lezen of bouwen op weg. Dit moment leent zich goed voor een onderling contact tussen pedagogisch medewerkers en ouder.

8.15 – 8.30 uur Binnenkomst
Na een kort afscheid en het uitzwaaien van de ouders mag uw kind vrij spelen.

8.30 –  8.45 uur  Grote kring
Na het gezamenlijke opruimen gaan we zitten in de kring. De kringvorm versterkt de contacten tussen de pedagogisch medewerkers en kinderen. We zingen het goedemorgenlied, noemen de namen en bespreken welke dag het is.

8.45– 10.00 uur  Vrij spel, Uk & Puk activiteiten in kleine kring en begeleid spelen
De kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen doen. In kleine groepjes worden activiteiten van Uk & Puk aangeboden. Wilt u meer weten over Uk & Puk kijkt u dan voor meer informatie onze Uk & Puk pagina.

10.00 – 10.20 uur   Opruimen en aan tafel een drink- en fruitmoment
Iedereen neemt plaats aan tafel. De pedagogisch medewerkers praten met de kinderen over belevenissen. De kinderen kunnen zelf kiezen welk fruit ze willen eten. Het fruit wordt geschild en in stukjes in bakjes gedaan. Nadat er gezongen is wordt het fruit gegeten. De kinderen krijgen een beker thee/water of aanmaaklimonade.

10.20 – 10.30  uur  Verschonen en toiletronde
Toiletbezoek en verschoning vragen maatwerk. Grote kinderen wordt gevraagd zoveel mogelijk zelf te doen(broek omhoog, hemd erin), kinderen gaan naar het toilet / het potje en worden bij een plas geprezen en de kinderen met een luier krijgen tijdens het verschonen aandacht door middel van een spelletje of een praatje.

10.30 – 10.45 uur   Vrij spel, Uk & Puk activiteiten in kleine kring en begeleid spelen
De kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen doen. In kleine groepjes worden activiteiten van Uk & Puk aangeboden. Wilt u meer weten over Uk & Puk kijkt u dan voor meer informatie onze Uk & Puk pagina.

10.45 – 11.30 Buiten spelen
Wij proberen iedere dag met de kinderen lekker buiten te spelen.

11.30 – 12.20 uur  Broodmaaltijd
De kinderen die bij De Kleine Prins lunchen eten gezellig met elkaar aan tafel. De Kleine Prins zorgt voor drinken, brood en beleg.

12.20 – 12.30 uur Ouderbetrokkenheid/ophaalmoment

12.15 – 14.30 uur  Kinderen naar bed, Uk & Puk activiteiten met de andere kinderen
Kinderen gaan naar bed/ kinderen die opblijven gaan een activiteit doen.

De Kleine Prins sluit om 14.30 uur. 

Prijzen 2021

De prijs voor peuteropvang de Kleine Prins is € 8,46 per uur. Voor subsidies verwijzen wij u graag door naar onze pagina met praktische informatie over onze peuterspeelleergroepen.

De betaling vindt vooraf plaats en de prijs wordt per maand berekend naar aantal dagen dat ‘De Kleine Prins’ geopend is. Dit houdt in dat het maandbedrag iedere maand anders is en de dagen dat ‘De Kleine Prins’ gesloten is niet berekend worden (feestdagen of schoolvakanties).

Ouders die beide werken kunnen van de belastingdienst, via de kinderopvangtoeslag een gedeelte terugvragen. Kinderen met een VVE-indicatie krijgen vanuit de gemeente subsidie.

Aanmelden

Wilt u uw kind direct aanmelden bij Kinderdagverblijf Buitenpret? Dat kan. Als u het formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of wilt u eerst komen kijken bij Buitenpret? Dat kan natuurlijk ook!

Aanmelden  Kijkje nemen

top