De Kleine Prins

Onze VE peuteropvang ‘De Kleine Prins’ is gevestigd in de ‘Openbare basisschool Koningin Beatrix’ in Buren.

Peuteropvang de Kleine Prins is een van onze gecertificeerde VE locaties waar wij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 08.30 tot 12.30 uur opvang bieden voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

In deze leeftijdsfase maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Ze zijn op zoek naar nieuwe ervaringen, uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Om de naderende stap naar de basisschool te vergemakkelijken proberen wij peuters optimaal in hun ontwikkeling te stimuleren en ze kennis te laten maken met uitdagende ontwikkeling gerichte materialen en activiteiten. Onze peuterspeelleergroep is net als de basisscholen 40 weken in het jaar open en is gesloten tijdens de schoolvakanties.

 

 

 

 

 

Het voordeel van onze peuteropvang in de school is dat de kinderen al gewend raken aan het gebouw en de omgeving. Zo lopen peuters bijvoorbeeld regelmatig even met de pedagogisch medewerker mee door de school. Onze vestiging in de school en de goede samenwerking zorgt er ook voor dat de kinderen op een fijne manier door kunnen stromen naar de basisschool.

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Kinderen vanaf 2 jaar met een risico op een ontwikkelingsachterstand krijgen via het consultatiebureau een ‘Verklaring voor deelname aan VVE’. Zij hebben voorrang bij plaatsing en bezoeken de peuterspeelleergroep drie of vier ochtenden per week. VVE kinderen moeten 16 uur VVE kunnen volgen, dit kan bij ons op peuterspeelleergroep de Krullevaar in Rijswijk en peuteropvang de Kleine Prins in Buren. Beide zijn minimaal 4 dagdelen van 4 uur open, 40 weken in het jaar.

Uk & Puk

Op onze groep worden de kinderen breed in hun ontwikkeling gestimuleerd door middel van het totaalprogramma van Uk & Puk. Handpop Puk is hét speelkameraadje van kinderen. In de meeste activiteiten speelt hij een rol. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen.

We bieden een breed aanbod aan activiteiten en stimuleren kinderen tot samenspel zodat ze van elkaar leren. We spelen als pedagogisch medewerkers mee in het spel van het kind. Door het aanbieden van activiteiten stimuleren we de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorisch- en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Puk is mede de kapstok waaraan we de vier basisdoelen ophangen. Ze zijn verwezen met de ontwikkelingsgebieden die terugkomen bij ieder thema van Uk & Puk. De ontwikkelingen van de kinderen zien we door dagelijks te observeren.

De globale dagindeling

Dagindeling peuterspeelleergroep de Kleine Prins
08.20 – 08.30 uur Na een kort afscheid en het uitzwaaien van de ouders mag het kind vrij gaan spelen.
08.40 – 09.00 uur Na het gezamenlijke opruimen gaan we met z’n allen in de kring. De kringvorm versterkt de contacten tussen de pedagogisch medewerkers en kinderen. We zingen het goedemorgen-lied, hangen de kaartjes op,
kijken naar het weer en bespreken welke dag het is.
09.00 – 09.30 uur De kinderen mogen vrij spelen. In kleine groepjes worden Uk & Puk activiteiten aangeboden.
09.30 – 09.45 uur Toiletbezoek en verschoning vragen maatwerk. Oudere kinderen wordt gevraagd zoveel mogelijk zelf te doen (broek omhoog, hemd erin), kinderen gaan naar het toilet en worden bij een plas geprezen en de kinderen met een luier krijgen tijdens het verschonen aandacht door middel van een spelletje of een praatje.
09.45 – 10.00 uur Een pedagogisch medewerker bereid het tafelmoment voor en de andere pedagogisch medewerker zingt samen met de kinderen het ‘opruimlied’ en helpt de kinderen met opruimen.
10.00 – 10.30 uur Iedereen neemt plaats aan tafel voor het eten en drinken. De pedagogisch medewerkers praten met de kinderen over alledaagse belevenissen of dingen die ze thuis (in het weekend) hebben meegemaakt. De kinderen kunnen zelf kiezen welk fruit ze willen eten. Het fruit wordt geschild en in stukjes in bakjes gegeven.
Nadat er gezongen is wordt het fruit gegeven. De kinderen krijgen een beker thee/water of aanmaaklimonade.
10.40 – 11.00 uur De kinderen gaan vrij spelen en er worden in kleine groepjes gerichte activiteiten aangeboden die passen binnen het programma van Uk & Puk.
11.00 – 12.20 uur De pedagogisch medewerkers zingen samen met de kinderen het ‘opruimlied’ en helpen de kinderen met opruimen.
De kinderen mogen vrij (buiten) gaan spelen.
12.20 – 12.30 uur De kinderen worden opgehaald.
12.30 uur Peuterspeelleergroep de Kleine Prins gaat sluiten.

Prijzen 2023

De prijs voor peuteropvang de Kleine Prins is te vinden bij onze tarieven. Voor subsidies verwijzen wij u graag door naar onze pagina met praktische informatie over onze peuterspeelleergroepen.

Ouders die beide werken kunnen van de belastingdienst, via de kinderopvangtoeslag een gedeelte terugvragen. Kinderen met een VVE-indicatie krijgen vanuit de gemeente subsidie. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen in aanmerking komen voor een subsidieplaats.