Buitenschoolse opvang

Kinderdagverblijf Buitenpret kijkt naar wat het kind nodig heeft.

Buitenpret heeft vier BSO locaties. Deze bevinden zich in de basisschool in Buren, Zoelmond en Beusichem en op onze hoofdlocatie in Rijswijk/Ravenswaaij. Na schooltijd breekt het moment aan om van vrije tijd te genieten. Het ene kind is moe en wil het liefst alleen zijn, de ander bruist van de energie.

Voor de kinderen die naar de buitenschoolse opvang komen wordt het zogenaamde huiskamermodel gebruikt. Binnen een vertrouwde,
overzichtelijke omgeving spelen de pedagogisch medewerkers in op de sterke behoefte aan persoonlijke aandacht. Samen wat eten en drinken na schooltijd, een spelletje spelen, knutselen, een verhaal voorlezen, samen leuke activiteiten doen. En…naar buiten om te voetballen.
De buitenspeelruimte is groot genoeg voor dergelijke activiteiten. Er is een aparte binnenruimte voor de kinderen om zich terug te trekken, huiswerk te maken of een spelletje te doen.

Hier mag je jezelf zijn

De stevige basis die de buitenschoolse opvang biedt, zorgt ervoor dat elk kind zich thuis voelt en bijkomt van een intensieve schooldag.
Presteren is hier niet nodig, lekker jezelf zijn mag altijd, er is altijd wel iemand anders om heerlijk mee te spelen.

Activiteiten

De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten rond wisselende thema’s aan. De activiteiten vinden zowel binnen als buiten plaats.
Kinderen mogen zelf kiezen of ze aan deze activiteiten deelnemen.

Buitenterrein

Kinderdagverblijf Buitenpret beschikt over een groot buitenterrein. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen lekker veel ruimte hebben om buiten te spelen. De kinderen hebben volop keuze waar ze willen spelen.

Spelenderwijs

Samen leuke dingen doen en plezier maken in een veilige en vertrouwde omgeving. Zo ontdek en leer je spelenderwijs iedere dag weer wat nieuws. Kinderdagverblijf Buitenpret neemt de verantwoordelijkheid op zich om op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt in een omgeving waarin het kind:

  • voldoende aandacht krijgt, plezier heeft en leuk kan spelen
  • omgang met leeftijdgenoten wordt geboden
  • zich kan ontwikkelen en leert functioneren in een groep
  • wordt begeleid naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  • fysieke veiligheid en een gezonde verzorging wordt geboden
  • zich welkom voelt in een prettige sfeer.

Plusopvang

Voor kinderen met een zorgvraag bieden wij plusopvang aan. Klik hier voor meer informatie.

Voorschoolse opvang (VSO)

Kinderdagverblijf Buitenpret biedt tijdens de schoolweken, op aanvraag en in overleg, op onze locaties in Rijswijk (groepsruimte BSO de Pettefletters) en Buren (groepsruimte BSO Drakensteijn) VSO aan.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Kinderdagverblijf Buitenpret biedt op de Derksenschool in Ravenswaaij en basisschool de Klepper in Zoelmond tussenschoolse opvang aan.
De tussenschoolse opvang is opvang tijdens de middagpauze, de zogenaamde ‘overblijf’ op school. De opvang vindt plaats in de basisschool.
De kinderen eten onder begeleiding van pedagogisch medewerkers een boterham en kunnen even ontspannen en buiten spelen.

Onze ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, eventueel met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes/vriendinnetjes vinden ze fijn. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Kinderdagverblijf Buitenpret de tussenschoolse opvang. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Wij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen wij dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van de school.

Organisatie 

De overblijfgroepen worden flexibel ingedeeld met (wanneer mogelijk) een splitsing tussen kleuters en overige leerlingen. Buitenpret vindt het belangrijk dat de sfeer tijdens het lunchen prettig is, dat de lunch gestructureerd verloopt en dat de kinderen zich veilig voelen. Om het overblijven voor kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen wordt er tijdens het eten ook voorgelezen, naar muziek geluisterd of met kinderen die al klaar zijn een kringspelletje gespeeld.

Samen lunchen en spelen

Eten is een sociaal gebeuren. Tijdens het eten is er aandacht voor elkaar en wordt er naar elkaar geluisterd. Samen eten kan de eetlust bevorderen. Kinderen worden wel gestimuleerd, maar niet gedwongen om te eten of te drinken. Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van thuis mee.
Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus snoep, chips en frisdrank met prik zijn tijdens de tussenschoolse opvang niet toegestaan.
Naast de lunch krijgen kinderen voldoende gelegenheid om te spelen. Wij bieden keuzemogelijkheden maar laten hen zoveel mogelijk buiten spelen.
Dit zodat ze even uit het gebouw zijn, een frisse neus kunnen halen en de nodige lichaamsbeweging krijgen. Bij erg slecht weer blijven de kinderen binnen waar ze bijvoorbeeld een spelletje spelen of tekenen.